“เทพไท”เสนอออก”บัตรปลูกปาล์ม” แก้ปัญหาโจรขโมย “ผลปาล์ม” อาละวาดหนักในภาคใต้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebookส่วนตัว ข้อความว่า ตอนนี้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของ “เกษตรกรชาวสวนปาล์ม” ที่ขายผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ราคากิโลกรัมละ10-12บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลที่กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

ซึ่งในช่วงที่ราคา “ผลปาล์มน้ำมัน” มีราคาแพงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย มีการ “ขโมยปาล์มน้ำมัน” จากสวนปาล์มของเกษตรกร กำลังอาละวาดอย่างหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ต้องลงทุนการปลูก “ปาล์มน้ำมัน” ด้วยต้นทุนที่สูง ทั้งเรื่องปุ๋ยและยาฆ่าศัตรูพืช มีการปรับราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว แต่เมื่อราคาผลผลิตปาล์มสูงขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร แต่กลับมาเจอปัญหาการขโมยผลปาล์มตามมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เกษตรกรในทันที

S 29802513
ชงออกบัตรปลูกปาล์มแก้ปัญหาโจรขโมยผลปาล์ม

ส่วนตัวเห็นว่าการแก้ปัญหา “การขโมยผลปาล์มนำ้มัน” ของเกษตรกร ต้องเริ่มต้นที่ลานเทรับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกร จะต้องมีความเข้มงวดในการรับซื้อ “ปาล์มน้ำมัน” จากผู้ขายรายย่อยที่นำผลปาล์มน้ำมันจำนวนน้อยมาขาย เช่นใส่รถเมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง ใส่รถเข็น ใส่เข่งจำนวนไม่กี่ทะลาย วิธีการแก้ไข ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม มี “บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนำ้มัน” มีคิวอาร์โค้ด ชิปบันทึกข้อมูลในบัตร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด ถ้าผู้ขายปาล์มรายใดไม่มีบัตรเกษตรกร ชาวสวนปาล์ม ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพวกขโมยปาล์มมาขาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องประสานงานกับลานเทปาล์ม ที่รับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

จึงอยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดค้นวิธีการ แนวทางแก้ปัญหาการขโมยผลปาล์มนำ้มันให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายว่า หลังจากที่ในช่วงนี้ “ราคาปาล์มน้ำมัน” พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมีราคากิโลกรัมละ 10 บาทกว่า แต่เกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องประสบปัญหาถูกโจรฉวยโอกาสตระเวนขโมยแทงปาล์มไปขาย ล่าสุดทางจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และอ.หาดใหญ่

โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อคือ 1.กำหนดให้ลานปาล์มทำบันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทุกรายพร้อมติดกล้องวงจรปิด 2.สำหรับเกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันไปขายต้องแสดงบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายปาล์มน้ำมันทุกครั้ง 3.ให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลา

สำหรับบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มนั้น ทางเกษตรอำเภอหรือกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จะเป็นคนออกให้ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งรูปของเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน จำนวนไร่ ถ้าไม่มีบัตรนี้ไปแสดงทางลานปาล์มก็จะไม่รับซื้อ ซึ่งจะเป็นมาตรการแก้ปัญหาโจรลักขโมยผลปาล์มที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้