งานข้าวและชาวนาฯภาคใต้จัดยิ่งใหญ่ ชูเทคโนโลยี ”เกษตรอัจฉริยะ” ช่วยลดต้นทุนชาวนา  

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2565 

โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

330593A7 E116 4492 874D 1A4A5878E351

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคใต้) จำนวน 11 ราย อีกทั้งได้มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรและสถาบันการเกษตรจำนวน 5 ราย จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและแปลงนาสาธิตภายในงาน

371298F3 ABA8 4EEE 8DFF 67DB19542735

ดร.ทองเปลว กล่าวว่า เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลนั้น ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรที่ควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร และขอให้นำความรู้ประสบการณ์ไปต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าผลผลิตข้าว ให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงต่อไป

CF146BA4 52A9 49A5 B2BF 2984C9D6DD9E

นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

E4D9B2BB 3B03 49CD B2AB DC28FF2F3CDF

พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบูชาแม่โพสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้โดรนหว่านปุ๋ย การใช้รถปักดำแบบนั่งขับ การทำนาโยน การประกวดธิดาวันข้าวและชาวนา การประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากข้าว 

ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานนอกภาคมาร่วมกันจัดแสดงกว่า 29 หน่วยงาน ที่มาร่วมถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวซึ่งช่วยในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้นำไปประยุกต์ใช้

9BEB2254 8840 4E5C A9DE 950C75C79CB9

สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 นอกเหนือจากการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น 

DA32353A E2A0 4D21 81A4 D50597FB436D

กรมการข้าวยังมีการจัดงานดังกล่าวในส่วนของภูมิภาคอีก 2 ภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 

โดยภายในงานจะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าว เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย