สถานทูตจีน เตือนชาวจีนในไทยปม”กัญชา” ในจีนยังผิดกฎหมายอาญา

วันที่ 25 มิถุนาย 2565 “สถานทูตจีนประจำประเทศไทย”ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจและการใช้ “กัญชา” ของชาวจีนในประเทศไทยเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดกฎหมายทั้งของไทยและของจีน และเพื่อให้ชาวจีนทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กัญชา” ดังนี้

1)ชาวจีนในไทยสามารถเกี่ยวข้องกับการปลูก เก็บเกี่ยว ผลิต หรือจำหน่าย “กัญชา” ในไทยได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบชัดเจนว่า ชาวต่างชาติจะสามารถขอจดแจ้งปลูกกัญชาได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังควบคุมอุตสาหกรรมกัญชาอย่างเข้มงวด โดยการใช้กัญชาจะต้องเป็นไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์และสุขภาพ มากกว่าเพื่อความบันเทิง นอกจากนี้การนำเข้า เพาะปลูก ผลิตและขายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตและขายผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% เป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกและปรับ หรือทั้ง 2 อย่าง

290101339 402166188608067 3087400666684178293 n
สถานทูตจีนในไทยเตือนชาวจีนปมกัญชา

2)จะเกิดอะไรขึ้น หากชาวจีนสูบกัญชาในไทยแล้วเดินทางกลับเข้าประเทศ

การสูบกัญชาขณะพำนักในประเทศไทยและถูกตรวจพบเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศจีน จะมีผลเท่ากับการใช้กัญชาในประเทศจีนและจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้การสูบหรือบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาจะทำให้มีสารตกค้างในร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เลือด น้ำลาย เส้นผม ซึ่งอาจถูกใช้เป็นหลักฐานในการตรวจหาการใช้สารเสพติดได้

3)ชาวจีนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แล้วนำกลับไปประเทศจีนเเพื่อเป็นของฝากได้หรือไม่

ตามมาตรา 357 แห่งกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุชัดเจนว่า “กัญชา” เป็นยาเสพติด และการปลูก แปรรูป บริโภคและจำหน่ายกัญชาในจีนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกัน สาร THC ถูกจัดเป็นยาเสพติดเช่นกัน ดังนั้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC จึงผิดกฎหมาย

โดยการพยายามนำเข้าหรือนำเข้ากัญชามายังประเทศจีน เป็นความผิดอาญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ “ปลดกัญชา”และ“กัญชง” ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. ​2565 เป็นต้นมาซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของ “ต้นกัญชา”และ “กัญชง” ไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% แต่ผลทางกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาที่มีส่วนผสมของ “กัญชา” ตลอดจนมีส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชงในครอบครองที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้มีการตรวจสอบกฎหมายของประเทศปลายทางเกี่ยวกับข้อกำหนด การอนุญาต ข้อห้ามโดยละเอียด หากไม่แน่ใจไม่ควรนำทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชง ติดตัวโดยสารไปต่างประเทศ เนื่องจากหลายประเทศกัญชา กัญชง ยังเป็นยาเสพติดและมีบทลงโทษที่รุนแรง