“ภูมิธรรม” ขึ้นดอย พิสูจน์กาแฟแม่จริม จังหวัดน่าน ถูกใจ รสชาติดี เตรียมดันขึ้นทะเบียน GI สร้างเงิน สร้างรายได้ให้เกษตรกร-ชุมชน

35875

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมรับฟังบรรยายกระบวนการผลิตกาแฟ (โรงคั่ว ผลิต และบรรจุ) ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม จ.น่าน

35852

จากนั้นนายภูมิธรรม ได้เดินทางไปที่จุดชมวิวพื้นที่ปลูกกาแฟ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ อ.แม่จริม และพิสูจน์รสชาติกาแฟแม่จริมบนยอดดอย ผ่านกระบอกไม้ไผ่ จากบ่อว้าคอฟฟี่ ซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ที่ปลูกอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำในสภาพป่าธรรมชาติ ทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี มีความเข้มข้นและมีกลิ่นหอมโดดเด่น ซึ่งมีกระบวนการผลิตแบบพิถีพิถัน มีการคัดเมล็ดที่มีคุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตทุกครั้ง

นายภูมิธรรมบอกว่า กาแฟมีรสชาติดี มีรสหวานตามหลังจากดื่ม โดยกาแฟแม่จริม เป็นหนึ่งในกาแฟที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เตรียมการส่งเสริมและผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป โดยนายภูมิธรรมได้ชิมเมล็ดกาแฟสดจากต้นด้วย

35848
35843
35864
35860