ไทยขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกผลไม้ในตลาดจีนปี 2566 ครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 37% โกยเงินกว่า 7,056 ล้านเหรียญสหรัฐ -เปิดท็อป 5 ผลไม้ไทย ยอดนิยมปี 2566

เพจฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เผยแพร่ข้อความว่า

“รู้ป่าวววว…..ผลไม้สดของไทย 5 อันดับแรก ที่จีนนำเข้าปี 2566 มีอะไรบ้าง

ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลไม้ มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

จากสถิติของศุลกากรแห่งชาติจีน พบว่า ในปี 2566 ประเทศไทย คือผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่ที่สุดของจีน

โดยจีนนำเข้าผลไม้และลูกนัต (พิกัดศุลกากร 08) จากไทย มูลค่ากว่า 7,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 37%

อันดับ 2 ชิลี มีส่วนแบ่งการตลาด 17% (3,210 ล้านเหรียญสหรัฐ)

อันดับ 3 เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาด 16% (3,066 ล้านเหรียญสหรัฐ)

สำหรับผลไม้สดของไทยที่จีนนำเข้า 5 อันดับแรก ในปี 2566 พบว่า

อันดับ 1 ทุเรียน ปริมาณการนำเข้า 928,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 40% ของปริมาณการนำเข้าผลไม้

อันดับ 2 มะพร้าวอ่อน ปริมาณการนำเข้า 589,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26%

อันดับ 3 ลำไยสด ปริมาณการนำเข้า 327,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 14%

อันดับ 4 มังคุด ปริมาณการนำเข้า 207,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9%

อันดับ 5 ส้มโอ ปริมาณการนำเข้า 18,800 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 1%

messageImage 1708055498970