กรมการข้าว​​ ร่วม​ MOU กับ​ 3​หน่วยงานจีน มุ่งยกระดับงานวิจัยข้าวและเทคโนโลยี​

1048759

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ มอบหมายให้​ นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการจีน จากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี ศูนย์บริการด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมหนิงเซี่ยซีดีเอ็ม และสถาบันสิ่งแวดล้อมโลกหย่งซู่ เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง และผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว พร้อมทั้งได้มอบหมายนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว ร่วมลงนามในแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี ศูนย์บริการด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมหนิงเซี่ยซีดีเอ็ม และสถาบันสิ่งแวดล้อมโลกหย่งซู่ เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง ณ อาคารกรมการข้าว

1048758

นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว​ เปิดเผยว่า​ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีแผนมุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำ การแบ่งปันเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้โครงการวิจัย การพัฒนามาตรฐาน การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และการฝึกอบรม การค้า และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว ซึ่งหน่วยงานของจีนทั้ง 3 หน่วยงาน มีบทบาทภารกิจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับนโยบายของกรมการข้าวที่ให้ความสำคัญต่อการทำนาด้วยเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ซึ่งกรมการข้าวจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านดังกล่าวในครั้งนี้

1048761
นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว
1048767
1048762
1048760