กมธ.กัญชาฯ ค้านออก พ.ร.ก.คุมกัญชา ช่วงสูญญากาศ

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญ “ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง” พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนด ( พ.ร.ก. ) ควบคุมกัญชา กัญชงมาใช้ในช่วงสุญญากาศขณะที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม ว่า

“ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง” ได้ตระหนักข้อห่วงใยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกเป็นพระราชกำหนด

ตามที่มีผู้เสนอให้ใช้ “พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน” เพื่อออกมาควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในหลายมิตินั้น ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

3206282
กัญชา

ประการแรก แม้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการใช้กัญชาได้ระดับหนึ่ง เช่นกรณีที่ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม แล้วห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามจำหน่ายในสตรีมีครรภ์ และห้ามจำหน่ายสตรีให้นมบุตร ฯลฯ

จนถึงปัจจุบันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากประชาชนผู้ใช้กัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ ส่วนข้อห่วงใยอื่น ๆ นั้น รัฐบาลยังสามารถออกกฎกติกาเพิ่มเติมได้อีก โดยไม่จำเป็นต้องตราเป็นพระราชกำหนด ในช่วงการรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงและกรมต่าง ๆ

ส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ายังมีผู้กระทำความผิดอยู่ ก็เป็นคนละเรื่องต้องให้เจ้าที่รัฐดำเนินบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เช่นกัน

ประการที่สอง ข้อห่วงใยของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจำหน่ายให้ เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามจำหน่ายให้สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร รวมถึงการโฆษณาภายใต้คณะกรรมการกัญชา กัญชง ได้ปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และยังอาจมีกฎกติกาเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. ด้วย ตามความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ที่กำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขรายมาตราอยู่ในขณะนี้

ประการที่สาม คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. ของสภาผู้แทนราษฎร มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายมาก ทั้งตัวแทนฝ่ายค้าน ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตัวแทนนักกฎหมาย

นอกจากนั้นมีตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นทั้งเกษตกร ผู้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการเพื่อหวังจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อห่วงต่อสังคมในหลายมิติ ตลอดจนภาควิชาการที่อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ยังได้รับฟังความเห็น และข้อเสนอของภาคประชาชนนอกกรรมาธิการฯ อย่างรอบด้าน จึงทำให้เชื่อได้ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ที่กำลังเร่งพิจารณาโดยกรรมาธิการฯ ที่หลากหลายนี้ ได้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและผลกระทบรอบด้าน ทั้งในด้านทางการแพทย์ สุขภาพ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และน่าจะมีเจตนาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศเป็นหลักการสำคัญด้วย

ประการที่สี่ กรรมาธิการฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะต้องเร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อทำให้ช่วงเวลาสุญญากาศทางกฎมายสั้นที่สุด ซึ่งเชื่อว่ากรรมาธิการฯ จะบรรลุภารกิจนี้ได้ในเวลาไม่นานภายในเดือนกรกฎาคม หรืออย่างช้าสุดก็ไม่ควรเกินเดือนสิงหาคมนี้ โดยไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายพระราชกำหนดแต่ประการใด

ขณะเดียวกันนี้วันนี้(27 มิ.ย.65)ที่รัฐสภานายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง สภาผู้แทนราษฎร ได้แถลงถึงกรณีมีการเสนอให้ออกพ.ร.ก.กัญชา กัญชง มาใช้ในช่วงระหว่างสุญญากาศการรอพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กัญชา กัญชง เพราะจะส่งผลให้เกิดความไม่หลากหลายในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งใน กมธ.พิจารณา ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีองค์ประกอบจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นักกฎหมาย ภาควิชาการ และภาคสังคม ที่สนับสนุนให้ใช้กัญชา เพื่อสันทนาการได้

ทางกมธ.รับฟังข้อห่วงใยต่าง ๆ แต่ไม่อยากให้การปลูกกัญชาถูกกลบด้วยกระแสความห่วงใยเกินจริง การกลัวจนเกินขอบเขตจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจกัญชา กัญชง ที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศ

อย่างไรก็ตามกมธ.ได้ข้อยุติเบื้องต้นการปลูกกัญชา หากปลูกน้อยกว่า 5 ไร่ ถือเป็นผู้ปลูกรายเล็ก ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าใบอนุญาต แสดงให้เห็นร่างกฎหมายนี้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงไม่อยากเสนอข่าวเกินความจริง เช่น กรณีข่าวผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาควรตรวจสอบว่ามีการใช้กัญชาจริงหรือไม่ ส่วนใหญ่คนใช้กัญชาแล้วจะหลับ ไม่มีส่วนกระตุ้นประสาทให้ไปก่อเหตุร้าย หรือควรตรวจสอบว่า มีการใช้กัญชาร่วมกับสารกระตุ้นอื่นหรือไม่ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบ้า ร่วมกับกัญชา แล้วโยนความผิดให้กัญชาให้ตัวเองพ้นผิด โดยอ้างเสพกัญชาอย่างเดียว