เปิดตัวข้าว10 สายพันธุ์ใหม่ กรมการข้าวเตรียมรับรองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 72 พรรษา

กรมการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว กรมการข้าวเตรียมการจะรับรองพันธุ์ข้าวในปี 2567 ช่วงเมษายน จำนวน 10 พันธุ์ ประกอบไปด้วย ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น และข้าวสาลี มีความสำคัญต่อชาวนา รวมถึงประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะมีข้าวพันธุ์ใหม่ คุณภาพดี ตรงความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ในแต่ละชนิดและประเภทข้าว ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวสำหรับปลูกแต่ละนิเวศน์ของการปลูกข้าวในประเทศไทย

สายพันธุ์ข้าวยื่นขอรับรองพันธุ์ปี 2567 จำนวน 10 สายพันธุ์ ดังนี้

ข้าวหอมไทย 2 สายพันธุ์

1.ข้าวสายพันธุ์ PSL97060-17-CNT-1-2-1
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข103 (หอมชัยนาท 72)

+ข้าวเจ้าหอม ไวต่อช่วงแสง อายุเบา
+ออกดอกประมาณวันที่ 15 ตุลาคม ความสูง 139 เซนติเมตร
+ศักยภาพให้ผลผลิต 875 กิโลกรัมต่อไร่ อมิโลสต่ำ 17.4 %
+คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เมื่อหุงสุกแล้วได้ข้าวสวยนุ่ม
เหนียว และมีกลิ่นหอม (2AP = 0.98-1.25 ppm)
+เมล็ดเรียวยาว มากกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพการสีดีมาก
+สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

2.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ CCS12009-KLG-18-1-1-3-1
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข109(หอมคลองหลวง 72)

+ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่ม ไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง
+อายุเก็บเกี่ยว 115 วัน ประมาณ 113 เซนติเมตร
+ศักยภาพการให้ผลผลิต 957 กิโลกรัมต่อไร่
+ข้าวสุกมีกลิ่นหอม
+เนื้อสัมผัสค่อนข้างเหนียวและนุ่ม
+มีปริมาณอมิโลส 15.06 เปอร์เซ็นต์
+อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1
+คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

ข้าวขาวพื้นนุ่ม 1 สายพันธุ์

ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PTL14006-11-1-2-2
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข111 (หอมพัทลุง 72)

+ข้าวเจ้าพื้นนุ่มมีกลิ่นหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง
+อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 102 วัน (หว่านน้ำตม) 112 วัน (ปักดำ)
+ความสูงประมาณ 113 เซนติเมตร
+ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่
+คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เมื่อหุงสุกแล้วข้าวสวยนุ่มเหนียว
+มีปริมาณอมิโลส15.06 เปอร์เซ็นต์ และมีกลิ่นหอม
+คุณภาพการขัดสีดีมาก
+ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 51.8 เปอร์เซ็นต์ และเป็นท้องไข่น้อย

S 8871951 1

ข้าวขาวพื้นแข็ง 1 สายพันธุ์

1.ข้าวสายพันธุ์ CNT16022-57-1-2-4-2
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข105 (เจ้าพระยา 72)

+ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง
+อายุเก็บเกี่ยว 100-110 วัน
+เมื่อปลูกโดย(หว่านน้ำตม) และ110-116 วัน (ปักดำ)
+ต้นสูงประมาณ 112-122 เซนติเมตร
+ศักยภาพให้ผลผลิต 1,176 กิโลกรัมต่อไร่
+ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
+ท้องไข่น้อย
+คุณภาพการสีดีมาก
+สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้

2.ข้าวสายพันธุ์ PSL16348-MAS-293-3-1-2-1
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข107 (พิษณุโลก 72)

+ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง
+อายุเก็บเกี่ยวสั้นเฉลี่ย 107 วัน (ปักดำ)และ 89-94 วัน (หว่านน้ำตม)
+ศักยภาพให้ผลผลิต 1,070 กิโลกรัมต่อไร่
+เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งหอม ให้สาร 2AP เท่ากับ 0.61 ppm
+คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย
+คุณภาพการสีดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้
+ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

ข้าวเหนียว 2 สายพันธุ์

1.ข้าวสายพันธุ์ RGDU10017-1-MAS-49 4-1-NKI-1-3-1-2
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข24 (สกลนคร 72)

+ข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสง
+เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 23 พฤศจิกายน
+ความสูงประมาณ 96 เซนติเมตร ลำ ลำต้นเตี้ย
+ต้านทานการหักล้ม ดีกว่าพันธุ์ กข6 และ กข18
+ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,002 กิโลกรัมต่อไร่
+ต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.ข้าวเหนียวสายพันธุ์ CRI13055-1-1-2-1
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข26 (เชียงราย 72)

+ข้าวเหนียว ไม่ไวต่อช่วงแสง
+อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 125 วัน
+ความสูงประมาณ 111 เซนติเมตร
+ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,152กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพันธุ์สันป่าตอง 1
+อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์สันป่าตอง 1 และกข14 ประมาณ 5-6 วัน
+ต้านทานต่อโรคไหม้ระยะกล้าในภาคเหนือตอนบน

ข้าวไร่ 1 สายพันธุ์
ข้าวเจ้าสายพันธุ์ KBIC16003-35
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ หอมหัวบอน 35 (กระบี่ 72)

+ข้าวไร่ ไวต่อช่วงแสง
+อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์
+ระหว่าง 21 กันยายน-17 ตุลาคม
+ความสูงประมาณ 147 เซนติเมตร
+เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง
+ข้าวหุงสุกมีกลิ่นหอมเหมือนเผือก (2AP= 1.46 ppm)
+มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี
+มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ Gamma Oryzanol
และ Total antioxidant ค่อนข้างสูง
+ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ใน ระยะกล้า

ข้าวญี่ปุ่น 1 สายพันธุ์
ข้าวสายพันธุ์ CRI12026-6-9-PSL-4-1-1-1
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กขจ1

+ข้าวเจ้าจาปอนิกา ไม่ไวต่อช่วงแสง
+อายุเก็บเกี่ยว 98-113 วัน
+สูงประมาณ 93 เซนติเมตร
+ศักยภาพการให้ผลผลิต 953 กิโลกรัมต่อไร่
+ท้องไข่น้อยกว่าพันธุ์ ก.วก.1 และ ก.วก.2
+คุณภาพการสีดีมาก
+คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี
+เนื้อสัมผัสข้าวสุกนุ่ม
+ต้านทานต่อโรคไหม้ได้ดีกว่าพันธุ์ พันธุ์ ก.วก.1 และ ก.วก.2

ข้าวสาลี 1 สายพันธุ์
ข้าวสายพันธุ์ SMGBWS88008
เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กขส1(สะเมิง 72)

+ข้าวสาลี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 89 วัน
+ต้นสูงประมาณ 90 เซนติเมตร
+ศักยภาพให้ผลผลิต 569 กิโลกรัมต่อไร่
+สูงกว่าพันธุ์ พันธุ์สะเมิง 2 และฝาง 60
+คุณภาพของโปรตีนเหมาะสมสำหรับทำแป้งขนมปัง
+โปรตีนสูง คุณภาพของแป้งเหมาะสมสำหรับทำขนมปัง

S 8871953 1
S 5955620 0
S 5955615 0
ข้าวกำแพงเพรช ตอนที่ 2.00 02 33 25.Still010