สธ.เตือน มีกฎหมายกำหนดให้ “ร้านอาหาร” ต้องติดป้ายแจ้งการใช้ “กัญชา” เป็นส่วนผสมในอาหาร-เครื่องดื่ม

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุ มีกฎหมายกำหนดให้ร้านอาหารต้องติดป้ายแจ้งการใช้ “กัญชา” เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตัดสินใจเลือกบริโภค พร้อมมีคำเตือนห้ามกลุ่มเสี่ยงคือ เด็ก สตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC และ CBD เพื่อคุ้มครองและป้องกันผู้บริโภค

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อห่วงใย “กัญชาเสรี” ทางการแพทย์ สุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ “กัญชา” โดยไม่รู้ตัว ควรมีป้ายแจ้งเตือน “ร้านนี้ปลอดกัญชา” เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภค ว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มีหรือไม่มีส่วนผสมของกัญชา แต่จำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ สัดส่วนมากน้อยเท่าไร

530kd8gqf0088wcgs
สธ. เตือนการใช้ ” กัญชา” ในอาหาร

ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ร้านอาหารต้องจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งข้อความแสดงว่าเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา, แสดงเมนูที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมดพร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำการใช้ใบกัญชาในการปรุงประกอบอาหาร คือ อาหารทอดใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบต่อเมนู ประเภทผัด แกง ต้มผสมในเครื่องดื่ม ใช้ใบกัญชาสด 1 ใบต่อเมนู

นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังกำหนดให้แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี “ใบกัญชา” เป็นส่วนประกอบ แสดงคำเตือน คือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน, หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที, ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน, อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้เข้าถึงการใช้กัญชา รวมถึงยังห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคด้วย


“ทั้งหมดเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเข้าร้านอาหารแล้วจะต้องได้รับข้อมูลว่าร้านนี้ใช้กัญชาทำอาหารหรือไม่ ใช้ในเมนูอะไร ส่วนผสมมากน้อยแค่ไหน ทำให้สามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะบริโภคหรือไม่ "

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาด ก่อนที่ อย.จะอนุมัติ ได้มีการตรวจสอบสูตรแล้วว่ามีส่วนผสมของกัญชาไม่เกินค่าที่กำหนดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดผลต่อระบบประสาทและสมอง โดยกำหนดสาร THC 1.6 มิลลิกรัม/Pack และรับประทานสาร THC ได้ไม่เกิน 3.2 มิลลิกรัมต่อวัน และบนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลคำเตือนเช่นกัน นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าว