ส่งสุขปีใหม่ไทย “อธิบดีกรมการข้าว” ชวนส่งความสุขมอบของขวัญจากข้าว ย้ำอยู่เคียงข้างชาวนา

S 20340764
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ผมในนามของอธิบดีกรมการข้าว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักคุ้มครองรักษา ให้พี่น้องเกษตรกร และครอบครัวของท่าน ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวงเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ผมในฐานะอธิบดีกรมการข้าว และเป็นลูกหลานของชาวนา มีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ชาวนา จึงมุ่งพัฒนาให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง

S 524664836

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ คนไทยส่วนใหญ่นิยมกลับภูมิลำเนา สืบทอดประเพณีสงกรานต์ที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ มักนำของติดมือมามอบแก่ญาติมิตร เพื่อแสดงความกตัญญูและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญ ผมจึงขอเชิญชวนคนไทยหันมานำข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากข้าวจากกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว เป็นของขวัญส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัน และผมขอยืนยันว่าข้าวพันธุ์ใหม่ 10 สายพันธุ์จะมีจำหน่ายให้พี่น้องชาวนา ภายในเดือนสิงหาคมนี้ กรมการข้าวมีพันธุ์พร้อมบริการชาวนาอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

S 524664838
S 524664840
S 524664839
S 20340753
S 20340756
S 20340761
S 20340762