ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ระบุ ยาง เป็นสินค้าเกษตรของไทยจีนนำเข้าอันดับหนึ่ง 2 เดือนแรกปีนี้ จำนวน 328,639 ตัน มูลค่า 483.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รายงานสถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยของจีนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2567 รวม 2 เดือน ปรากฏว่า จีนนำเข้ายางจากไทยมากที่สุด เป็นจำนวน 328,639 ตัน คิดเป็นมูลค่า 483.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ น้ำยาง 24,717 ตัน ยางแผ่นรมควัน 5,606 ตัน ยางTSNR 98,639 ตัน ยางผสม 199,677 ตัน

ส่วนสินค่าเกษตรอื่น ลำไย 150,476 ตัน มูลค่า 188.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทุเรียน 19,614 ตัน มูลค่า 120.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายละเอียดตามตารางดังนี้

capture 20240416 190338
capture 20240416 190704