เครือข่าย YNAC ยื่นกว่า 2 แสนชื่อ หนุนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจากเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC (Youth Network Against Cannabis) ) และเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดจำนวน 20 คน นำรายชื่อ 207,977 รายชื่อ ยื่นหนังสื่อต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ให้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

95e45997f0e00c890713b426e46bcbb0c4146448e558771279c5a7c23d599f34

ตัวแทนกลุ่ม ระบุว่า ตั้งแต่มีนโยบายกัญชา ส่งผลกระทบเชิงรุกมาก ประชาชนใช้กัญชาอย่างแพร่ระบาด มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากขึ้น รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด มีเพียงร้อยละ 15

สำหรับวันนี้ได้นำรายชื่อมาสนับสนุนให้นำกัญชากลับเป็นยาเสพติด โดยยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล คือ ขอให้รัฐบาลเร่งนำกัญชานำกลับไปเป็นยาเสพติด เพื่อเป็นการหยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ และขอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย บุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ที่คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ร่วมให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล ในการออกกฏหมายการใช้กัญชาต่อไป ทั้งนี้ มีรายชื่อที่เป็นแพทย์ในการสนับสนุนครั้งนี้รวม 67 คน

ด้าน นายสมคิด กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.) มีกลุ่มที่คัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด มายื่นหนังสือเช่นกัน ซึ่งการแต่งตั้งคณะทำงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รับฟังทุกฝ่ายทุกความเห็น แต่จะปฏิบัติอย่างไร ต้องมีคณะทำงานชัดเจน เป็นรัฐบาลที่รับฟังอาจจะไม่ทันใจใครไปบ้าง ถ้ามีความเห็นที่หลากหลายเป็นสิ่งที่เราต้องรับฟัง จากนี้จะเสนอสู่นายกรัฐมนตรีต่อไป

ขณะที่รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะต้องมีการหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านและกลุ่มที่เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ที่เหมือนกันคือจะต้องมีคณะกรรมการฯ ที่เป็นกลาง หน้าที่ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จะเร่งดำเนินการรับความเห็น ข้อแนะนำ หรือประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ นำไปสู่การดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขอให้สบายใจว่าการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะมีการเร่งมือเพื่อให้รัฐบาลรับทราบ เพื่อจะมีการพิจารณาตั้งคณะทำงานต่อไป