อัปเดตประกันรายได้ ปี 4 ..ข้าว -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันฯ-ปาล์มน้ำมัน-ยางพารา

ณ ตอนนี้ “โครงการประกันรายได้ ปี 4” ได้ “ตั้งแท่น” รอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 2 โครงการ

หนึ่ง “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” ที่ขณะนี้ผ่านการ “อนุมัติ” ให้ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว

สอง “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ก็ได้รับการ “อนุมัติ” ให้ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) แล้วเช่นเดียวกัน

ส่วนอีก 3 พืชเกษตร “ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน-มันสำปะหลัง” ก็มีความคืบหน้า

1308503
ข้าว

โดย “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง” คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้อนุมัติให้เดินหน้าโครงการ ปี 4 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ “คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)” พิจารณา ถ้าได้รับ “ไฟเขียว” ก็รอเข้า ครม. ต่อไป

nsx052014 3 768x1024 1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แต่ปัญหา คือ ไม่รู้ว่า กนย. จะนัดประชุมได้เมื่อไร เพราะเดิมประธาน คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” แต่ตอนนี้ถูก “พักงาน” และ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ก็จะทำหน้าที่ประธาน กนย.แทนด้วย หาก พล.อ.ประวิตร “ไม่มีเวลา” ก็จะทำให้การประชุมล่าช้าออกไป

292445253 346549927651350 2462065183650289238 n
มันสำปะหลัง

“ทางออก” ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ก็ได้แต่หวังว่า พล.อ.ประวิตร จะมอบหมายให้ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ทำหน้าที่แทน เหมือนกับที่นายจุรินทร์ ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม นบข.เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา

300839865 404833231795897 2213711911118793879 n
ปาล์มน้ำมัน

สำหรับ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน” ที่ชาวสวนปาล์มกำลัง “เฝ้ารอ” ว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ ก็มีความคืบหน้า โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของ “คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด” ในวันที่ 12 ก.ย.นี้

44593
ยางพารา

ขณะที่ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง” ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังติดตาม ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ “คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)” ในวันนี้( 12 ก.ย. )เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถ “เชื่อขนมกินได้เลย” ว่า “จะผ่าน” การพิจารณาให้ดำเนินโครงการปี 4 ต่อแน่นอน เพราะนายจุรินทร์เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ที่ดูแลทั้งปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง

ทีนี้ มาดูกันว่า 2 โครงการ “ข้าว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบแล้ว และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. มี “หลักเกณฑ์” และ “เงื่อนไข” ในการดำเนินโครงการอย่างไร

“ข้าว” ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

เริ่มจ่าย “งวดแรก” วันที่ 14 ต.ค.65 และ “งวดสุดท้าย” วันที่ 26 พ.ค.2566 รวมทั้งสิ้น 33 งวด

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” คงราคาประกันเดิมที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เริ่มจ่าย “งวดแรก” วันที่ 20 พ.ย.2565 เป็นต้นไป หากราคาตลาดต่ำกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้

ส่วน “ยางพารา” แม้จะยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก กนย. แต่หลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิม คือ “ยางแผ่นดิบคุณภาพดี” ราคา 60.00 บาทต่อกก. “น้ำยางสด DRC 100%” ราคา 57.00 บาทต่อกก. และ “ยางก้อนถ้วย DRC 50%” ราคา 23.00 บาทต่อกก. จะเริ่มจ่าย “งวดแรก” วันที่ 1 ต.ค.2565

“ปาล์มน้ำมัน” คงราคาประกันรายได้ที่ 4 บาทต่อกก. เหมือนเดิม และจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทุกวันที่ 15 หากราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้ ตั้งแต่ก.ย.2565-ส.ค.2566

“มันสำปะหลัง” คงราคาประกันรายได้เหมือนเดิม คือ 2.50 บาทต่อกก. สำหรับมันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25% เริ่มจ่าย “งวดแรก” วันที่ 1 ธ.ค.2565 หากราคาต่ำกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้

หากนับ ณ ตอนนี้ ถ้า “ปาล์มน้ำมัน-มันสำปะหลัง” ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ก็จะเหลือแค่ “ยางพารา” อีกตัวเดียว ก็จะครบ

จากนั้น จะเหลืออีกแค่ “ด่านเดียว” คือ ครม.

ถ้า ครม. อนุมัติ ก็เป็นอัน “จบ”

ประกันรายได้ปี 4 พืชเกษตร 5 ชนิด ก็จะ “ดำเนินการต่อ” ทันที

ทั้งหมดนี้ คือ “ความคืบหน้า” โครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด

ที่ “เห็นแวว” ชัดเจนว่า “ได้ไปต่อ” แน่นอน

ที่มา เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์