สภาโหวตเสียงข้างมาก ถอน ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ออกจากวาระประชุม ห่วงมีผลกระทบเยาวชน เน้นสันทนาการมากกว่าทางการแพทย์

วันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งจะเข้าสู่การประชุมในวาระ 2

ปรากฏว่า นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นหารือว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำร่างฯไปปรับปรุงอีกสักครั้งหนึ่ง เนื่องจากหลังสภาฯ รับร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระแรก มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งร่าง จากเดิมมี 45 มาตรา เพิ่มเป็น 69 มาตราและแก้เกือบทุกมาตรา อาจไม่รอบคอบได้

47m0tZEf5cCvGDQPdZVF
ผลลงมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 มิถุนายน ที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด มีความวิตกกังวลไปทั่วทั้งจากวงการการแพทย์ วงการศึกษา ประชาชนทั่วไป และเข้าใจว่าเป็นการเปิดกัญชาเสรีแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะนำไปสู่การควบคุมได้ดีที่สุด แต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการควบคุมหรือใช้ทางการแพทย์เท่านั้น จึงมีข้อเรียกร้องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ทบทวนกฎหมายฉบับนี้ ถึงขนาดว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกหรือไม่หรือในบทบัญญัติมาตราอื่น ที่ให้ประชาชนปลูกได้โดยเสรี เพียงไปจดแจ้งเท่านั้น ซึ่งใช่วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แต่เป็นการสันทนาการ ดังนั้นถ้ากรรมาธิการกลับไปทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็จะมีเวลาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่มีการทักท้วงมา

ด้านพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม อภิปรายว่า เรากลัวเด็ก ประชาชนไปเสพ ไปพี้ เดี๋ยวจะติดกัญชากันเยอะ ป้องกันการเสพได้ไหม ไปดูแล้วไม่ได้ป้องกันเลย ห้ามเพียงไม่ให้เสพในที่สาธารณะ แปลว่าเสพในบ้าน โรงแรม รีสอร์ทได้ และไม่ได้ห้ามเด็ก เพียงแต่ห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าเด็กปลูกแล้วเสพที่บ้าน แสดงว่ามาโรงเรียนได้ อย่างนี้เรารับไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วแต่เพื่อเป็นการสันทนาการ

ขณะที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายศุภชัย , นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อภิปรายให้เดินหน้าพิจารณา หากมีประเด็นที่ไม่รัดกุมควรใช้วาระพิจารณาวาระสองแก้ไข และขออย่ามองเป็นประเด็นทางการเมือง พร้อมกับเสนอญัตติให้สภาฯเดินหน้าพิจารณา

ทั้งนี้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายขอให้สภาฯ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ผ่านการเดินหน้าพิจารณา หากถอนร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงออกไป และเสนอกลับมาใหม่ อาจไม่ทันบังคับใช้ และอาจตกไป เนื่องจากวาระทางการเมือง เช่น การยุบสภา เพราะแม้จะผ่านขั้นตอนของสภาฯ ต้องส่งไปส.ว. และดำเนินการหลายขั้นตอน และข้อเสนอดี ๆ อาจจะตกไปได้ ดังนั้นสภาฯควรรับผิดชอบร่วมกันไม่ควรปล่อยให้บ้านเมืองมีปัญหา

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายที่ประชุมสภามีมติให้ ถอน ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ออกจากระเบียบวาระการประชุม ด้วยมติ 198 เสียง ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง