ราคาข้าวโพดพุ่งทะลุเพดานประกันรายได้ เฉลี่ย 11.09 บาท/กก.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว เป็นหลักประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีรายได้สองส่วนจากราคาที่ขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน โดยโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ได้ประกันรายได้ในพืชเกษตร 5 ชนิดประกอบด้วย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น

%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%9412

ล่าสุดสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีการประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 มติไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 12 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 เพราะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะนี้สูงทะลุราคาประกันรายได้ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

โดยมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 11.09 บาท ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร ซึ่งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถ้าวันหนึ่งราคาตก ตราบเท่าที่มีรัฐบาลชุดนี้ จะช่วยประกันรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมา เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ข้าวโพดฤดูฝน จะปลูกในช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปีถัดไป ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของปีถัดไป

ปัจจุบันข้าวโพดมีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะการเจริญเติบโตของภาคปศุสัตว์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศประมาณกว่า 376,000 ครัวเรือน และยังมีกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าวโพดในระดับต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าพืชไร่ ตลาดกลาง กลุ่มผู้ส่งออก โรงงานผลิตอาหารสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์

โดยที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีประมาณปีละ 4 ล้านตันเศษ ซึ่งแม้จะใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการใช้ของภาคปศุสัตว์ แต่จะประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงต้นฤดู เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในฤดูฝนและพร้อม ๆ กันจำนวนมาก และระดับราคาสูงขึ้นในช่วงปลายฤดู เนื่องจากผลผลิตมีน้อยในขณะที่ความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง