จุรินทร์ ประกาศเดินหน้า ”พาณิชย์ ฟรุ้ตเฟสติวัล 2022” เปิดจุดขายกระจายทั่วประเทศกว่าหมื่นจุด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง “โครงการพาณิชย์ Fruit Festival 2022” เดินหน้าทั่วประเทศมีจุดจำหน่ายผลไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้ 10,092 จุด ทั่วประเทศ ทำให้ราคาผลไม้ดีขึ้นมาก

อย่างทุเรียนกิโลกรัมละ 199 บาท ส่วนหน้าสวนก็กิโลกรัมละ 150 บาท แล้วในบางที่ซึ่งราคาดีมากและช่วงนี้เริ่มมีเงาะ มีมะม่วงออก เราตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยตลาดในประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เตรียมกระจายผลไม้ปีนี้

นอกจากชาวสวนจะได้ “ราคาผลไม้”ที่ดี ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้ลิ้มรสผลไม้ที่มีคุณภาพด้วย ราคาปลายทางก็ไม่สูงจนเกินไปเพราะกระจายจากหน้าสวนไปถึงมือผู้บริโภคโดยได้รับความร่วมมือจากห้างทุกห้าง รวมถึงห้างท้องถิ่นด้วย

สำหรับเรื่อง “ผลไม้” เตรียมการมาครึ่งปีกว่าแล้วเป็นมาตรการเชิงรุกทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งเตรียมไว้ 530,000 ตัน จุดจำหน่ายกว่า 10,092 จุด สำหรับตลาดต่างประเทศได้เตรียมมาตรการขนส่งทางเรือ ทางอากาศและทางบกเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างจะลื่นไหลดีตามสมควร และจะมีเงินเข้าประเทศ

S 75522098
เดินหน้า ”พาณิชย์ ฟรุ้ตเฟสติวัล 2022”

โดยเงินทั้งหมดจะกลับมาเป็นงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศต่อไปทั้งรากหญ้าคนจน เป็นประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกเท่านั้นทั้งคนตัวใหญ่และตัวเล็กได้หมด ต่อไปนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องเน้นนโยบายเชิงรุกและเชิงลึก ลงลึกทุกกรณีแก้ปัญหาให้ทันท่วงที