อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellence 2023)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์  จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพื่อดูความพร้อมในการรับสิ่งประกวดในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2564 และปี 2565 ต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้จุดเด่นกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทย

โดยในการตรวจเยี่ยมนายระพีภัทร์ ได้ตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนและรับตัวอย่างสิ่งประกวด การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (physical grading) ประเมินกายภาพกาแฟ (green grading) การคั่วกาแฟเพื่อใช้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (cup tasting) และการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งประกวด

BBB6E22E DA38 40F1 AFD7 2D32BF1FBD79

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับสิ่งประกวดกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา หรือ โรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทย ที่ได้จากการจัดส่งตัวอย่างกาแฟ ทั้งในรูปผลกาแฟแห้ง จำนวน 80 กิโลกรัม หรือ กาแฟกะลา จำนวน 60 กิโลกรัม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในเดือน มกราคม 2566 รับสมัคร 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการประกวด 1 – 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการประกวด 10 สิงหาคม 2566

B13E5CE5 EB52 4CBF A794 AE90253F6D4D

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิตอย่างยั่งยืน(Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1) Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร 

2) Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิชาการรุ่นเยาว์ และผู้นำเกษตรกร 

3) Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566 

4) Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่างๆ 

5) กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทย โดยสิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

FEF17438 F6A6 4357 B80E 71A8AFEB5D29

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.doa.go.th หรือ Facebook: ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131

BDA43BAC 23F2 4FA9 AA98 52B0BF93951C