ชาวนาเฮ ประกันรายได้ข้าวปี 4 บวกไร่ละ 1,000 ฉลุย หลัง ครม.ไฟเขียว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อสักครู่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท มีเงิน 3 ก้อน ก้อนแรกเงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สองมาตรการคู่ขนานยามที่ข้าวออกมาจำนวนมาก จะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ทั้งชาวนาและโรงสีมีเงินช่วยเหลือ จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงไปวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อนคือไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาทรวมแล้ว 81,200 กว่าล้านบาท

rice 1986151 960 720
ประกันรายได้ข้าวปี 4 บวกไร่ละ 1,000 ฉลุย

ในภาพรวมคาดว่าจะจ่ายได้หลังจากที่ บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติเพราะต้องโอนเงินเข้าตรงบัญชีชาวนาคาดว่าจะเป็นประมาณปลายเดือน จะจ่ายเงินส่วนต่างได้รวมทั้งไร่ละ 1,000 ด้วย มี 33 งวด เกษตรกรที่คอยอยู่ให้สบายใจได้ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้วทุกข้อ ส่วนประกันรายได้ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตนได้ลงนามเสนอเข้า ครม.แล้ว รอขั้นตอนกระบวนการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น

“แต่สำหรับทั้งปาล์ม ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ตอนนี้เกือบจะต้องไม่จ่ายเงินส่วนต่างแล้วเพราะราคาดีกว่ารายได้ที่ประกันเยอะ เช่น ปาล์มประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท/กก. ตอนนี้ราคาประมาณ 7 บาท/กก. โดยเฉลี่ย ส่วนมันสำปะหลังประกันที่ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้ 3 บาทกว่าต่อกิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ตอนนี้ 11-12 บาท/กก. ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ดีมาเป็นปีแล้ว ถ้าเสนอเข้า ครม.พิจารณาแค่เห็นชอบในหลักการ ส่วนเม็ดเงินอาจจะไว้ใช้ยามที่เกิดอุบัติเหตุราคาตกจริง อย่างน้อยก็มีประกันรายได้ช่วย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว 65/66

ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

-ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

-ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับโครงการประกันรายได้ มีวิธีการคือ รัฐบาลปล่อยให้มีการซื้อ-ขายข้าวตามราคาตลาดผ่านกลไกราคา โดยที่รัฐบาลได้ทำสัญญาประกันราคาขั้นต่ำกับชาวนาไว้ก่อนหน้าแล้ว หากราคาขายจริงต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ก็สามารถขอรับเงินส่วนต่างได้ ไม่ได้แทรกแซงกลไกราคา แต่ประกันความเสี่ยงให้ชาวนาแทนแม้จะเกิดภัยแล้ง ภัยพิบัติ ชาวนาก็จะได้เงินส่วนต่างจากการประกันรายได้แม้จะไม่มีผลผลิต ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาให้กับผู้บริโภค และผู้ประกอบการโรงสีมีโอกาสที่จะแข่งขันในตลาดส่งออกได้