ปลัดพาณิชย์ เกาะติดมันสำปะหลัง สั่งตรวจเข้มการซื้อขาย คุมมาตรฐานส่งออก หลังพบราคาอ่อนตัวผิดปกติ

ปลัดพาณิชย์ ถกกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง หลังพบราคาอ่อนตัวผิดปกติ ทั้งที่ส่งออกพุ่ง พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย ขอผู้ประกอบการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม ห้ามกดราคา พร้อมสั่งพาณิชย์จังหวัดติดตามการซื้อขายใกล้ชิด และสั่งดำเนินการตามกฎหมายเข้ม ทั้งดูแลการขนย้าย และมาตรฐานส่งออก ป้องกันผู้ซื้อกดราคา

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมการค้ามันสำปะหลังจาก 4 สมาคม พร้อมสมาชิก 60 ราย ว่า ได้ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในราคาที่เป็นธรรม ไม่กดราคา หลังจากพบว่าสถานการณ์ราคามีการอ่อนตัวลง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้รายงานเข้ามาได้ทันที และจะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งมอบหมายให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ เข้มงวดตรวจสอบให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทั้ง 2 กรมดูแลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานนำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นข้ออ้างในการกดราคา

istockphoto 508549786 612x612 1
ปลัดพาณิชย์สั่งตรวจเข้มการซื้อขาย

ทั้งนี้ ราคามันสำปะหลังที่อ่อนตัวลง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะปีที่แล้ว ไทยส่งออกได้มากถึง 10 ล้านตัน ช่วง 9 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ก็ส่งออกไปแล้วถึง 8.73 ล้านตัน คาดว่าปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวม 11 ล้านตัน และผลจากการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 15% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคามันสำปะหลังในฤดูการผลิตนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป โดยราคาขณะนี้ หัวมันสด 2.85-3.30 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และมันเส้น 8.10-8.50 บาทต่อกก.

“หากดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้น หรือยังพบว่าการรับซื้อในประเทศยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ก็พร้อมจะเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการอื่นมากำกับดูแล ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อขายได้ ส่วนเกษตรกรหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือหากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ”นายกีรติกล่าว
         

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ ตัดเหง้าเอาดินออกก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อไม่ให้ผู้รับซื้อหักสิ่งเจือปนจนเกิดความไม่เป็นธรรม รวมทั้งสั่งการให้สายตรวจกรมการค้าภายในสนธิกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบการอนุญาตขนย้ายให้เป็นไปตามประกาศ กกร. หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
         

ส่วนนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้มงวดกำกับดูแลการส่งออก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเท่านั้น เพื่อไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นพืชอาหารที่สำคัญอันดับ 5 ในระดับโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง มันสำปะหลังที่ปลูกเชิงเกษตรกรรม มีสองชนิด คือ ชนิดหวาน มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกต่ำ ไม่มีรสขมและสามารถใช้ทำอาหารได้โดยตรง เช่น พันธุ์ห้านาที, พันธุ์ระยอง 2 และชนิดขม มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกสูง ต้องนำไปแปรรูปก่อน เช่น พันธุ์ระยอง 1, 3, 5, 60, 90 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และ พันธุ์ห้วยบง 60