“มนัญญา”สั่งกรมวิชาการเกษตรเร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทย พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain นำร่องทุเรียน-ลำไย

“มนัญญา”สั่งยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยรักษาตลาดส่งออก กรมวิชาการเกษตรจับมือผู้ประกอบการเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain นำร่อง 2 ผลไม้ยอดนิยมทุเรียนและลำไยส่งออกไปจีน  ชูแบรนด์“ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits) 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits) ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อสร้างจุดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดการส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดจีน 

โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เขตที่ 6 เขตที่ 7 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน(สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

523CB9C9 6B15 4F12 A15B 586FD540C1BD scaled

ตลอด supply chain นำร่องในผลไม้ ทุเรียน และลำไยส่งออกไปจีน ณ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565  เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตผลไม้ในสวนของเกษตรกร แหล่งที่มาของผลไม้จากสวน การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีนให้สามารถทวนสอบและติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน

C063BDCB 479E 4CB8 8795 84672DF68B78

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมในการให้บริการขึ้นทะเบียนสวน(GAP)ให้กับเกษตรกร รวมถึงการเปลี่ยนรหัสรับรอง GAP ในรูปแบบใหม่ การลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ส่งออกไปจีนตามมาตรการ GMP Plus ในโรงคัดบรรจุผลไม้สด ตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรี    รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและรับรองสุขอนามัยพืช ทุเรียนสด และลำไยสดตามเงื่อนไขในพิธีสารส่งออกไปจีน คาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่จะมาถึงนี้จะสามารถส่งออกลำไยสดจากแปลงเกษตรกรที่สามารถส่งไปจีนได้จำนวน 11,228 แปลง ปริมาณไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน  และทุเรียนสด 27,276 แปลง  ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตัน  

23A25082 7530 4ADE 97B0 13B3D102E20F

นอกจากนี้ ระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto System) สามารถเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต  โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทางเทคนิคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กับจีน  จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการส่งออกผลไม้สดไทยไปตลาดจีนเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนของเกษตรกรไทย  และคัดบรรจุตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้สด ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็น “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits)