ปลัดเกษตรฯ สั่งด่วนทูตเกษตร 8 ประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพ”ทุเรียนไทย”พร้อมแนะวิธีการเลือกซื้อ

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สั่งด่วนทูตเกษตร 8 ประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนไทย พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการเลือกซื้อทุเรียนของไทยให้ผู้บริโภคในต่างประเทศ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ไทย โดยมีตัวอย่างที่เห็นชัด เช่น ทุเรียน จนประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกและตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนเชื่อมั่นในคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดจีน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 พฤศจิกายน2565 ได้ถึง 82,805 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณส่งออก 779,206 ตัน (ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร) 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศ จึงได้สั่งการให้ทูตเกษตร 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ จีน(ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา(วอชิงตัน ดี.ซี. ลอสแอนเจลิส) สหภาพยุโรป อิตาลีและรัสเซีย เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคในต่างประเทศ เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงให้ความรู้ถึงวิธีการเลือกทุเรียนคุณภาพจากประเทศไทย

411445CE B8FC 4AB2 AF57 414DD138CAA2

สำหรับวิธีการเลือกซื้อทุเรียนที่ได้คุณภาพ มีหลักในการพิจารณาจากลักษณะภายนอก โดยมีจุดสังเกต 5 จุด ได้แก่

 1. ปากปลิง ต้องบวมโต เห็นรอยต่อได้อย่างชัดเจน 

2. ก้านผลต้องมีความแข็งแรง สีน้ำตาลเข้มสัมผัสแล้วสากมือ 

3. ร่องหนามห่าง เมื่อบีบเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง 

4. ปลายหนามแห้ง สีน้ำตาลเข้มเปราะและหักง่าย 

และ 5. พู ต้องสามารถสังเกตรอยแยกกลางพูได้อย่างชัดเจน

691C9111 816F 46A7 8F0D EC93E80CC86D

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานของทุเรียนไทยด้วยเช่นกัน

3C407318 DC6E 4210 80CD 685BDCB19F10