โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 “การผลิตอย่างยั่งยืน กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ”

นายระพีภัทร์  จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมจัดงานพร้อมร่วมเสวนาแนวทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสุดยอดกาแฟไทย ในงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ณ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2566

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) เป็นการประกวดเป็นปีที่ 3 ซึ่งในการประกวดในปี 2564 และ 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.เกษตร เป็นประธานพิธีรับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุดยอดกาแฟไทย

C1C8B70C 3FB3 438C 8496 DBCC75901218

การประกวดปี 2566 นี้ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

74568E45 FE3E 44F5 ACEB 47B46784696D

ในการประกวดมี 5 กิจกรรมเด่นดังนี้ 1) Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร 2) Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิชาการรุ่นเยาว์ และผู้นำเกษตรกร 3) Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566 4) Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่างๆ 5) กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทย

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับสิ่งประกวดกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา หรือ โรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทย ที่ได้จากการจัดส่งตัวอย่างกาแฟ ทั้งในรูปผลกาแฟแห้ง จำนวน 80 กิโลกรัม หรือ กาแฟกะลา จำนวน 60 กิโลกรัม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในเดือน มีนาคม 2566 รับสมัคร 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการประกวด1 – 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการประกวด 10 สิงหาคม 2566  

53E6818C 154C 4DC5 A3D0 7A7DA97C0337

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2564 และปี 2565 ต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นกาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล   และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทย รวมทั้งยังเพิ่มการบริโภคและสร้างมูลค่ากาแฟที่ปลูกในประเทศไทยด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.doa.go.th หรือ Facebook: ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

442136E7 3F35 4634 844A E71ABE38AB82

นายระพีภัทร์  จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า กรมวิชาการเกษตร จะมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในพื้นที่ภาคเหนือ “นวัตกรรม พืชพร้อมใช้พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในงานดังกล่าว จะมีการแสดงนิทรรศการการผลิตกาแฟครบวงจร พร้อมรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสุดยอดกาแฟไทยด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 ในงานดังกล่าว