เฉลิมชัย นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงชุมพร รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง-พบกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น

รมว.เฉลิมชัย นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงชุมพร รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนหุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มมีกำลังผลิตกล้วยหอมทองอยู่ที่ประมาณ 20 – 40 ตันต่อสัปดาห์
       

332047930 1978490049177454 8733928080710758656 n
เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วย
       

332303345 511550707795184 2155717844012952552 n
เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี

“วันนี้ได้นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจากกระทรวงด้านการผลิตอย่างเดียว มาช่วยในการหาช่องทางการตลาด โดยสหกรณ์ทั่วประเทศได้นำผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เข้ามาช่วยระบายผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

332314538 3106355449661688 529896354353007271 n
เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี

ผู้สื่อข่าวรายงาน่า กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่งของภาคใต้ มีปลูกหลายพันธุ์แต่ที่มีการปลูกแพร่หลาย ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยหิน กล้วยเล็บมือนาง สําหรับแหลงที่ปลูกกล้วยหอมทองของภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร โดยส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อส่งตลาดต่างประเทศ

ส่วนลักษณะสภาพพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกกล้วยหอมทอง คือ ดินมี pH อยู่ระหว่าง 4.5 – 7 ที่เหมาะที่สุด คือ pH 6 เป็นดินร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์สูงและระบายน้ำได้ดี มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 50-100 นิ้วต่อปี การปลูกควรจะต้องให้น้ำช่วยเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน แต่ในพื้นที่ที่ฝนตกชุกควรทําการระบายน้ำให้แก่กล้วยด้วย นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ปลูกกล้วยไม่ควรเป็นแหล่งลมแรงตลอดปี เพราะจะทําให้ใบฉีกขาดและต้นกล้วยล้มได้

สำหรับการขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายพันธุ์โดยการแบ่งหน่อ หน่อกล้วยที่ควรเลือก ควรเลือกหน่อที่มีใบแคบที่เกิดชิดโคนต้นแม่ มีลักษณะอวบสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นต้นกล้วยที่แข็งแรงให้ผลผลิตที่ดีต่อไป ปัจจุบันกล้วยหอมทองกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจยิ่ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ