กรมวิชาการเกษตรรุกตรวจด่านอีสาน รองรับฤดูกาลส่งออกผลไม้ ย้ำพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ‘ห้ามอนุญาตส่งออกเด็ดขาด’

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ด่านตรวจพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านตรวจพืชมุกดาหาร เพื่อติดตามการทำงานเตรียมความพร้อมรองรับฤดูส่งออกผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป   

พร้อมได้ย้ำให้ด่านตรวจพืชทำงานเชิงรุกและเข้มข้นในการตรวจสอบทุเรียนส่งออก เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยและหากพบว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพจะไม่มีการอนุญาตให้ส่งออกอย่างเด็ดขาด  

5E8E395A F437 4826 B8F2 189E2E89B767

นอกจากนี้ยังให้เน้นสร้างความเข้าใจกับบริษัทผู้ส่งออกให้ชัดเจน ถึงขั้นตอนการส่งออกและการปฏิบัติตามพิธีสารไทย- จีน ที่จะต้องปลอดโควิด -19 ร้อยเปอร์เซ็นต์ และหากพบเหตุผิดปกติให้แจ้งคณะทำงานเฉพาะกิจคุณภาพผักและผลไม้ไทยหรือชุด ฉก.เพื่อร่วมตรวจสอบทันที  ซึ่งชุดฉก.มีอำนาจในการระงับหรือเพิกถอนใบรับรองจีเอ็มพีโรงคัดบรรจุหรือล้ง และยกเลิกแปลงเกษตรจีเอพี  

“ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเรื่องการส่งออกผลไม้ด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์แปลงจีเอพีของเกษตรกร ซึ่งได้ให้นโยบายไว้ชัดเจน ดังนั้นขอให้ทุกด่านระมัดระวังในเรื่องนี้หากพบข้อสงสัยให้ส่งไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบข้อมูล อย่างไรก็ตามขณะนี้ชุดฉก.ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและพร้อมประสานทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว และจะไม่มีการผ่อนปรนหรือลูบหน้าปะจมูกทุกกรณี “ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้การส่งออกและนำเข้าสินค้าที่ชายแดนไทย-ลาว ปี 2565 มีมูลค่าการค้าที่  5.48 แสนล้านบาท  โดยส่งออกนำ-เข้า ที่ด่านมุกดาหารมากที่สุด  รองลงมาคือด่านหนองคาย นครพนม   สำหรับยอดส่งออกทุเรียนไปจีนเมื่อ ก.พ.-ธ.ค.2565 มีการส่งออกประมาณ  815, 276   ตัน มูลค่า 86,732  ล้านบาท และในปี 2564 มียอดส่งออก 925,855  ตัน มูลค่า 119,160 ล้านบาท

134A57B6 FBCC 4D27 A03D C1F9302692E5