เตือนภัย ชาวสวนปาล์มน้ำมัน-มะพร้าว ระวัง “หนอนปลอกเล็ก”

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือน พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและมะพร้าวโปรดระวัง “หนอนปลอกเล็ก”(The Case Caterpillar)

รูปร่างลักษณะ
ตัวเต็มวัย “หนอนปลอกเล็ก”เป็นผีเสื้อกลางคืน แต่ตอนเป็นหนอนเป็นระยะที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยหนอนจะเริ่มแทะผิวใบมะพร้าวหรือใบปาล์ม น้ำมันผสมกับใยที่ขับออกมาจากปากนำมาสร้างปลอกห่อหุ้มตัวเอง ปลอกมีช่องเปิด 2 ทาง ช่องเปิดด้านบนสำหรับโผล่หัวออกมาแทะกินใบพืช ส่วนด้านล่างสำหรับเป็นช่องขับถ่าย ระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 92 – 124 วัน การแพร่กระจายโดยลม

capture 20220414 154205 1

ลักษณะการทำลาย

“หนอนปลอกเล็ก”จะแทะผิวใบ ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาลและกัดทะลุใบเป็นรูขาดแหว่ง ถ้าเข้าทำลายรุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้ำตาลแห้ง ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง หรือไม่ได้ผลผลิต
👉

278533799 2103069266537691 9213511967515363934 n

วิธีการป้องกันกำจัด
1. หมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ


2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่พบการทำลาย นำไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์


3.พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเย็น พ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 – 7 วัน


4.ใช้สารเคมีพ่นด้วยสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทางใบ 1-2 ครั้งห่างกัน 15 วัน ตามคำแนะนำดังนี้

1) ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG (สารกลุ่ม 28) อัตรา 5 กรัม

2) คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC (สารกลุ่ม 28) อัตรา 20 มิลลิลิตร

3) ลูเฟนนูรอน 5% EC (สารกลุ่ม 15) อัตรา 20 มิลลิลิตร

ทั้งนี้การใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด และต้องสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันอันตราย