กรมการค้าภายในเร่งกระจาย ”มังคุด” ดันราคาช่วยเหลือเกษตรกร 

กรมการค้าภายในเร่งกระจาย ”มังคุด” และดันราคาช่วยเหลือเกษตรกร หลังผลผลิตตกค้างคาสวนและราคาตก พร้อมสกัดการฮั้วราคาและโกงผู้บริโภค ล่าสุดราคาขายปลีกมังคุดเริ่มขยับสูงขึ้นบ้างแล้ว

     นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดผลไม้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแหล่งผลิต ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตมังคุดรวมประมาณ 373,378 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 38 เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวนและคุณภาพไม่ดี ทำให้มังคุดได้พักต้น ต้นมังคุดมีความสมบูรณ์จึงให้ผลผลิตในปีนี้มากขึ้น ปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม) เป็นช่วงผลไม้ภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียนมังคุด และเงาะ ออกกระจุกตัวมากพร้อมกันประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิต  

859143B3 289E 47B1 A28B EB76F61DD08E

เนื่องจากผลผลิตผลไม้สำคัญทั้ง 3 ชนิดออกสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายใหญ่มีความต้องการนำเข้า “ทุเรียน” เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ผู้ส่งออกไทยจึงต้องเร่งส่งออกทุเรียนเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทันตลาด เนื่องจากทุเรียนมีมูลค่าในตลาดส่งออกสูงกว่าผลไม้อื่น  

      ประกอบกับข้อจำกัดด้านแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงผลผลิตมังคุดด้อยคุณภาพ (เนื้อแก้ว ยางไหล และแตกตกดิน)จากฝนหลงฤดู จึงชะลอรับซื้อผลไม้อื่นลง ทำให้มีมังคุดพร้อมจำหน่ายตกค้างในแหล่งผลิตบางส่วน ส่งผลให้ราคามังคุดในพื้นที่อ่อนตัวลง โดยราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 26 พ.ค.65 มังคุดผิวมันรวม (เกรดส่งออก) เฉลี่ย กก.ละ 35 – 53 บาท มังคุดคละ (กาก) กก.ละ 10-35 บาท  

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นที่มีมังคุดพร้อมจำหน่ายในพื้นที่แหล่งผลิต กรมฯ ได้ประสานให้ผู้รวบรวมตั้งจุดรวบรวมมังคุดจากชาวสวนผลไม้ เพื่อกระจายให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ช่วยกระจายให้ไปยังแหล่งบริโภคปลายทางทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการในช่วงระหว่าง วันที่27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565  

F3F1D639 55AA 41AD 9B11 F27EC992CE07

     จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซื้อมังคุดที่สำนักงานพาณิชย์นำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่ายนอกจากท่านจะได้บริโภคมังคุดคุณภาพดี ในราคายุติธรรมและน้ำหนักครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  

    ผลจากการรวบรวม/กระจายมังคุด ช่วยให้ราคามังคุดในพื้นที่ขยับตัวสูงขึ้น โดยมังคุดผิวมันรวม(เกรดส่งออก) ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ย กก. ละ 10 – 30 บาท เป็นเฉลี่ย กก.ละ 40 – 50 บาท และ มังคุดคละ (กาก) เฉลี่ย กก.ละ 25 – 30 บาท โดยในปัจจุบันผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ผลไม้ภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดทดแทนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมาณการว่าผลผลิตมังคุดภาคใต้มีแนวโน้มจะลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 60 

สำหรับมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมไว้รองรับผลผลิตผลไม้ตลอดฤดูการผลิต ปี 2565 รวม 18 มาตรการ ครอบคลุม ทั้งการตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศ การเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อผลไม้เพื่อกระจายในตลาดในประเทศและส่งออก รวมทั้งมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับปผู้บริโภคและตลาดปลายทาง กรมฯ และภาคีเครือข่ายก็เร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป 

64718057 0E41 4819 B88F F20A66A6AB0F

     ทั้งนี้ จะได้ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้ทุกชนิดอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ป้องปรามมิให้เกิดพฤติกรรมการโกงตาชั่งน้ำหนักในขั้นตอนการรับซื้อ และพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบทางการค้า โดยเฉพาะการฮั้วราคา หากตรวจพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่าน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด