พาณิชย์ ประกาศโควตาส่งออก “กล้วย-สับปะรด-สุกรปรุงแต่ง” ไปญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA

กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศการได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกไปญี่ปุ่นภายใต้ความตกลง JTEPA ปี 66 แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66 ถึง 31 มี.ค.67 แจ้งผู้ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิ์ได้ผ่านระบบ DFT SMART-I
         

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ปีการส่งออก 2566 พ.ศ.2566 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ถึง 31 มี.ค.2567 โดยได้กำหนดโควตาสำหรับการส่งออกกล้วยสดปริมาณ 8,000 ตัน (ผู้มีสิทธิจำนวน 4 ราย จัดสรรตามปริมาณที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร) เนื้อสุกรปรุงแต่ง ปริมาณ 1,200 ตัน (ผู้มีสิทธิจำนวน 22 ราย จัดสรรตามหลักการ First come, first served) และสับปะรดสด ปริมาณ 300 ตัน (ไม่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ จัดสรรตามหลักการ First come, first served)
         

643640ce30b19
ประกาศโควตาส่งออก “กล้วย-สับปะรด-สุกรปรุงแต่ง” ไปญี่ปุ่น

โดยในปีการส่งออก 2565 (1 เม.ย.2565–21 มี.ค.2566) พบว่า มีการใช้สิทธิภายใต้ JTEPA สำหรับการส่งออกเนื้อสุกรปรุงแต่งมากสุด ได้รับยกเว้นภาษีเหลือร้อยละ 16 จำนวน 1,198.80 ตัน มูลค่า 316.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.9 ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร รองมา คือ กล้วยสด ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือร้อยละ 0 จำนวน 2,250.75 ตัน มูลค่า 76.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่วนสับปะรดสดที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือร้อยละ 0 ยังไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิสำหรับสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด

“การขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีดังกล่าวของผู้ส่งออกสินค้า 3 รายการข้างต้น จะช่วยลดต้นทุนทางการค้า และจะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น จึงขอเชิญชวนผู้ส่งออกในสินค้า 3 รายการข้างต้น มายื่นขอใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะสับปะรดสด ซึ่งเปิดให้ผู้ส่งออกทุกรายสามารถขอใช้สิทธิ์ได้จนกว่าจะครบปริมาณโควตา”นายรณรงค์กล่าว
         

ทั้งนี้สามารถขอหนังสือรับรองประกอบการส่งออกผ่านระบบบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART-I)ของกรมฯได้ที่เว็บไซต์ https://smart-1.dft.go.th และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dftsmart-1guide.blogspot.com/2022/03/ExportJtepaList.html หรือสอบถามรายละเอียดการขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 02-547-5120