อคส.สรุปคืบหน้าฟ้องแพ่ง-อาญาทุจริตจำนำ ข้าวชนะแล้ว 37 คดี ข้าวโพด 3 คดี มัน 85 คดี

อคส. สรุปผลความคืบหน้าฟ้องแพ่งและอาญา การทุจริตโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร จำนวนกว่า 1,400 คดี ความเสียหาย 5.26 แสนล้านบาท เผยข้าวฟ้อง 1,179 คดี ชนะแล้ว 37 คดี ข้าวโพดฟ้อง 5 คดี ชนะแล้ว 3 คดี มันสำปะหลัง ฟ้อง 175 คดี ชนะแล้ว 85 คดี

6440b232c85d9
เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.)

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีแพ่ง และอาญาผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ทั้งข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ  เฉพาะในส่วนที่ อคส. รับผิดชอบตั้งแต่ปี 2524 ว่า โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ตั้งแต่ปี 2524 เฉพาะที่ดำเนินการโดย อคส. มี 37 โครงการ ซึ่ง อคส. ได้ฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งแพ่งและอาญา ประมาณ 1,400 คดี ความเสียหาย 526,048 ล้านบาท หากรวมผลขาดทุนจากการขายสินค้าเกษตรในโครงการจำนำอีก 584,337 ล้านบาทแล้ว อคส. มีความเสียหายสูงถึง 1.11 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นความเสียหายจากโครงการปี 2551 และปี 2554-57 รวม 9 โครงการ รวม 1.05 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว 522,085 ล้านบาท และอยู่ระหว่างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีก 524,394 ล้านบาท
         

สำหรับคดีฟ้องร้องประมาณ 1,400 คดี เป็นคดีทุจริตจำนำข้าวปี 2551-57 รวม 1,179 คดี ความเสียหาย 503,809 ล้านบาท อคส. ชนะคดีแพ่ง 37 คดี เงินชดเชย 2,345 ล้านบาท , คดีทุจริตมันสำปะหลังปี 2551-57 รวม 172 คดี ความเสียหาย 20,585 ล้านบาท อคส. ชนะ 85 คดี ชดเชย 6,060 ล้านบาท , คดีทุจริตข้าวโพด ปี 2551-57 รวม 5 คดี ความเสียหายกว่า 1,449 ล้านบาท อคส.ชนะ 3 คดี และทุจริตจำนำสินค้าเกษตรอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2524 อีก 20 คดี ความเสียหายกว่า 204 ล้านบาท 
         

“โครงการรับจำนำแทบทุกโครงการ ล้วนเกิดทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบ แสวงหาผลประโยชน์โดยคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว แต่สร้างความเสียหายและสร้างภาระให้คนรุ่นต่อไปมากมาย โดยเฉพาะ อคส. ที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะพ้นวิบากกรรมนี้เมื่อไร”นายเกรียงศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ล่าสุดศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาให้ อคส. ชนะคดีที่ อคส. ได้ฟ้องแย้งเจ้าของคลังสินค้าฝากเก็บข้าวโพดในโครงการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551/52 เมื่อเดือนมี.ค.2564 เรียกค่าเสียหายรวม 812 ล้านบาท หลังจากเจ้าของคลังรายนี้ ได้ฟ้องร้อง อคส. เมื่อเดือนมี.ค.2562 เรียกเงินค่าฝากเก็บข้าวโพด 100 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี โดย อคส. ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย 240 ล้านบาท ยังมีผลต่างอีกกว่า 572 ล้านบาท ซึ่งจะอุทธรณ์ในชั้นศาลปกครองสูงสุด มั่นใจว่า มีข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานสำคัญเรียกเก็บเงินเติมให้ครบแน่นอน  

ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ อคส. ชนะคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวเปลือกปี 2548/49 อีก 1 คดี ได้ทุนทรัพย์ 5.67 ล้านบาท และศาลจังหวัดหลังสวน ได้ออกหมายบังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สินจากคู่สัญญาซื้อขายทุเรียนกับ อคส. 27.04 ล้านบาท ซึ่ง อคส. จะเร่งบังคับคดีเรียกชำระคืนความเสียหายต่อไป  

ทางด้านการเอาผิดเจ้าหน้าที่ อคส. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการจำนำสินค้าเกษตร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ชี้มูลความผิดจำนวนมาก ซึ่งมีความผิดวินัยร้ายแรง ถึงขั้นไล่ออกแล้ว 18 ราย แต่ได้มีการฟ้องร้อง อคส. ต่อศาลแรงงาน รวม 6 คดี และศาลตัดสินให้กลับเข้าทำงานใน อคส. แล้ว 1 ราย