อัปเดตราคาขายปลีกผลไม้ไทยในนครกว่างโจว ประเทศจีนหลังเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ราคาขายปลีกผลไม้ไทยในนครกว่างโจว ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 โดยเฉพาะทุเรียนไทย พบว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกผลไม้ในนครกว่างโจวของประเทศจีน มีทุเรียนไทยวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยทุเรียนไทยสายพันธุ์หลัก คือ พันธุ์หมอนทอง ในขณะที่ปัจจุบันไม่ค่อยพบทุเรียนเวียดนามวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกผลไม้ ซึ่งต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99341725462 745560087120259 2042238055431411920 n
ทุเรียนไทยในนครกว่างโจว

#ซุปเปอร์มาร์เก็ต AEON

ทุเรียนไทย พันธุ์หมอนทอง ราคา 73.80 หยวน/กก.

ทุเรียนไทย พันธุ์พวงมณี ราคา 79.80 หยวน/กก.

#ซุปเปอร์มาร์เก็ต Lotus

ทุเรียนไทย พันธุ์หมอนทอง ราคา 82.22 หยวน/กก.

ทุเรียนไทย พันธุ์ก้านยาว ราคา 110.67 หยวน/กก.

#ซุปเปอร์มาร์เก็ต Ole

ทุเรียนไทย พันธุ์หมอนทอง ราคา 77.82 หยวน/กก.

ทุเรียนไทย พันธุ์ชะนี ราคา 87.60 หยวน/กก.

#ซุปเปอร์มาร์เก็ต Walmart

ทุเรียนไทย พันธุ์หมอนทอง ราคา 88.44 หยวน/กก.

#ร้านค้าปลีกผลไม้ Pagoda

ทุเรียนไทย พันธุ์ชะนี ราคา 79.00 หยวน/กก.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดราคาขายปลีกผลไม้ไทยในนครกว่างโจว ประจำเดือนเมษายน 2566 (สำรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์) ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ที่นี่… https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-situation_price-files-451191791805?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดผลไม้นำเข้าของจีนเริ่มโตขึ้นหลังจากจีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในขณะนั้นชาวจีนเริ่มมีกำลังซื้อและมีความต้องการผลไม้นำเข้ามากขึ้น ทำให้นักธุรกิจจีนเริ่มนำเข้าผลไม้เอง ไม่รับซื้อสินค้าจากฮ่องกงเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้งมีการลงทุนปลูกผลไม้และสร้างโรงงานคัดบรรจุผลไม้ที่ประเทศผู้ส่งออก ทำให้การนำเข้าผลไม้ของจีนโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศจีนนำเข้าผลไม้จากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีปริมาณการนำเข้ามากกว่า 6 ล้านตันต่อปี ถึงแม้มูลค่าและปริมาณนำเข้าผลไม้ ของจีนจะน้อยกว่าปริมาณการบริโภคผลไม้ท้องถิ่นของจีนเอง แต่ความต้องการผลไม้นำเข้าของจีนยังคงสูง หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ จนทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศนำเข้าผลไม้ที่สำคัญของโลก