โฆษกรัฐบาลเผย ปี 2565 ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ส่งออกผลไม้ไปจีน ด้านพาณิชย์เตรียมผลักดันการส่งออกผลไม้สดไปจีนเพิ่มขึ้น รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ไทยปี 2566

วันที่ 22 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีน โดยในปี 2565 ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศที่จีนนำเข้าผลไม้มูลค่าสูงสุด ด้านกระทรวงพาณิชย์นำทีมสำรวจด่านโม่ฮาน เพื่อหารือการขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้ไทยIMG 67509 20230422101453000000
อนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่พบว่า ตัวเลขการนำเข้าส่งออกผลไม้ทั้งหมดของจีนในปี 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่จีนนำเข้าผลไม้มูลค่าสูงสุด โดยปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 2.17 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 โดยผลไม้ที่จีนนิยมนำเข้า สูงสุด 5 อันดับแรก คือ กล้วยหอม มะพร้าวอ่อน ทุเรียน แก้วมังกร และลำไย โดยจีนนำเข้าทุเรียนไทยร้อยละ 95 ของการนำเข้าทุเรียนทั้งหมด และนำเข้ามะพร้าวอ่อนถึง 523,000 ตัน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด 

ทั้งนี้ รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ด้านการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนมีทั้งแบบสด แช่แข็ง แห้ง แปรรูป โดยส่งออกผ่าน 3 ทาง คือ ทางเรือ 51% ทางบก 48% และทางอากาศโดยเครื่องบิน 0.54% ซึ่งการขนส่งทางบกเป็นเส้นทางผู้ส่งออกไทยนิยมมากขึ้น เพราะมีต้นทุนขนส่งที่ถูกกว่า นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้นำทีมผู้บริหารเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อสำรวจด่านบกโม่ฮาน และด่านรถไฟโม่ฮาน ในระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการลงทุน ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันวางแผนการขยายตลาดการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุนของไทยในตลาดจีน ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือถึงการอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ไทยปี 2566 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด 

“ข้อมูลตัวเลขการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าตลาดผลไม้ของจีนยังคงมีความต้องการผลไม้จากทั่วโลก และยังคงเป็นตลาดบริโภคผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในการพัฒนาคุณภาพผลไม้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งออก โดยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้สดไปจีนให้เพิ่มขึ้น รวมถึงรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขให้การขนส่งมีประสิทธิภาพคงคุณภาพสินค้าได้มากขึ้น” นายอนุชาฯ กล่าว