โชว์ผลงานรัฐบาล ยกระดับระบบโลจิสติกส์ไทย ประเดิมขบวนรถไฟขนทุเรียนแช่เย็น ไทย ลาว จีน เพิ่มทางเลือกขนส่งสินค้าเกษตรต้นทุนต่ำ

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ทิพานัน ศิริชนะ โชว์ผลงานพล.อ.ประยุทธ์ หาเงินได้ ใช้เงินเป็น ยกระดับระบบโลจิสติกส์ไทย ประเดิมขบวนรถไฟขนทุเรียนแช่เย็น ไทย ลาว จีน เพิ่มทางเลือกขนส่งสินค้าเกษตรต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่จนถึงชาวสวน

วันที่ 23 เมษายน 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค  มุ่งเน้นหาเงินได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาให้คุ้มค่าเงินที่จะลงทุนเสมอ 

IMG 67527 20230423102253000000
ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางรากฐานของประเทศให้มั่นคง  จึงได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายระบบราง จนมีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและประหยัด ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมโครงข่ายทั่วประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ 

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โดยล่าสุด  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ ส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกไทยสู่ประเทศจีน ด้วยรถไฟขบวนพิเศษ “มาบตาพุด-สถานีท่านาแล้ง” สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือสปป.ลาว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับภาคเอกชน โดย เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มขนส่งจากมาบตาพุด จังหวัดระยอง ถึงจังหวัดหนองคาย และขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้งใน สปป.ลาว จากนั้นเชื่อมต่อการขนส่งไปที่ Transshipment yard จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าลาว-จีน ไปยังปลายทางเมืองกว่างโจว ประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า แก้ปัญหาผลไม้ค้างด่าน จากแหลมฉบัง ถึง คุนหมิง ใน 5 วัน 

ในการเปิดเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียน ด้วยรถไฟขบวนพิเศษมาบตาพุด-สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาวครั้งนี้ ได้มีการขนส่งทุเรียนจำนวน 25 ตู้ ตู้ละ 24 ตัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 600 ตัน โดยตู้คอนเทนเนอร์มีการควบคุมอุณหภูมิพร้อมติดตั้งเครื่องทำความเย็นในตัว ซึ่งนำผลไม้จากแหล่งผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยไปสู่ประเทศจีน เป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และประหยัดพลังงาน อีกทั้งสามารถขนส่งได้ครั้งละจำนวนมากกว่าทางถนนหลายเท่าตัว ที่สำคัญยังช่วยดูแลรักษาผลผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ

“ขบวนรถไฟขนทุเรียนแช่เย็นนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ หาเงินได้ ใช้เงิน ในการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้แล้วจริงๆ โดยนำมาซึ่งประโยชน์ในหลายมิติ ตั้งแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปจนถึงชาวสวน  นอกจากพี่น้องเกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  ยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การขยายกิจการ  พัฒนาอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดเส้นทางและภาพรวมของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกับมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าให้ประชาชนเพิ่มขึ้น”น.ส.ทิพานัน กล่าว