สธ.สนับสนุน “ผู้ประกอบการ” เปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุงกฎระเบียบ รองรับ “ปลดล็อกกัญชา กัญชง”

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับฟังความคิดเห็ น “ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง” เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทุกขนาด ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมเปิดการประชุมการส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของ “ผู้ประกอบการ” ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการให้บริการ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการประกอบการรองรับ “การปลดล็อกกัญชา กัญชง”

285341522 122813490427440 1624058380509056788 n
เปิดรับฟังความเห็นปลดล็อกกัญชา กัญชง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา กัญชง จนสามารถปลดล็อกออกจากการควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อให้นโยบายกัญชาสำเร็จตามเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนในส่วนปลายน้ำนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการนำ “กัญชากัญชง” ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศ

285279451 122813587094097 7532795898264769444 n
เปิดรับฟังความเห็นปลดล็อกกัญชา กัญชง

อย่างไรก็ตาม ในการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก “กัญชาและกัญชง”ในระยะแรก จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมในหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุน “ผู้ประกอบการ” ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงให้มีความเข้มแข็ง อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ และจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทุกขนาดให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมทั้งให้ใช้ “กัญชา และกัญชง” อย่างเข้าใจ