สธ.จัดมหกรรมใหญ่รับ “ปลดล็อกกัญชา” ที่บุรีรัมย์ สร้างความเข้าใจการใช้กัญชาทุกมิติ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงความพร้อมการจัด “มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนใช้ “กัญชา” อย่างถูกต้องในทุกมิติ ตอบรับการปลดล็อกจากยาเสพติด พร้อมแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กัญชา-อาหาร และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19

2c9p7i1owk00cwo8g4
จัดมหกรรมใหญ่รับ “ปลดล็อกกัญชา”

31 พ.ค.65 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร”


นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้ "กัญชากัญชง"เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เสริมรายได้ประชาชนและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศซึ่งที่ผ่านมา ได้เร่งสร้างความรู้และความเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยปี2564 มีการจัดงานมหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชนที่จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อเศรษฐกิจและเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ กฎหมายปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดจะมีผลบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” ระหว่าง10-12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างเข้าใจ ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด

 

นพ.วิทิต กล่าวว่า อย.มีบทบาทหลักในการผลักดันกฎหมายกัญชามาตั้งแต่ต้นมีหน้าที่หลักในการสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องทั้งการปลูก การครอบครอง การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การใช้ในครัวเรือนหรือการพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่องสรรพคุณและคุณประโยชน์ของกัญชาอย่างแท้จริงโดยขณะนี้อย.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” เพื่อให้ประชาชนได้จดแจ้งและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 
นพ.พงศ์เกษม กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 9 ได้ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงศึกษาและพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอด ซึ่งการจัดงาน“มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร” สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งการให้บริการคลินิกกัญชา การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงมีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอสาระความรู้เรื่องกัญชาอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน

 
นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ มีความพร้อมในการรองรับผู้ร่วมงานครั้งนี้ ทั้งเรื่องสถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งมีความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ จ.บุรีรัมย์ ยังเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในอำเภอเมือง ประชากรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างทั่วถึง และการจัดงานดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงมีความปลอดภัยทางสาธารณสุขในระดับสูง


ด้าน นพ.พิเชษฐ กล่าวว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมและสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาในหลายมิติ ที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้ป่วย และผู้ประกอบการต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตำรับยาที่สกัดจากกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 


นอกจากนี้ยังมีเวทีสัมมนาวิชาการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้ มีเมนูอาหารจากกัญชารสชาติดี ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงมีบูธให้คำแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด