สถานการณ์ผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้เจียงหนาน นครกว่างโจว ประเทศจีน จำนวนลดลง ขณะที่ทุเรียนเวียดนามเพิ่มขึ้นซึ่งราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทุเรียนไทย

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว( Office of Agricultural Affairs, Guangzhou) ระบุว่า ช่วงนี้มีผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดเจียงหนานลดลง โดยเฉพาะทุเรียนไทย ส่งผลให้ราคาขายส่งทุเรียนไทยในตลาดเจียงหนานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสินค้าผลไม้ไทยส่วนใหญ่นำเข้าผ่านทางรถบรรทุก และทางเรือ

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 16
ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเจียงหนาน


ทุเรียน

ทุเรียนไทย มีเข้ามาจำหน่ายในตลาดเจียงหนาน ประมาณวันละ 10-20 ตู้ โดยส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ราคาจำหน่ายประมาณ 1,000-1,200 หยวน/ลัง หรือประมาณ 5,000-6,000 บาท/ลัง (บรรจุประมาณ 6 ลูก น้ำหนักประมาณ 17 กิโลกรัม)

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 1 5
ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเจียงหนาน

ทุเรียนเวียดนาม มีเข้ามาจำหน่ายในตลาดเจียงหนานเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว มีเข้ามาจำหน่ายวันละประมาณ 40-70 ตู้ ราคาจำหน่ายประมาณ 250-350 หยวน/ลัง หรือประมาณ 1,250-1,750 บาท/ลัง (บรรจุประมาณ 3 ลูก น้ำหนักประมาณ 8-9 กิโลกรัม) ซึ่งราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทุเรียนไทย

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 2 4
ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเจียงหนาน

มังคุด มีการนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดเจียงหนานประมาณวันละ 15 ตู้ โดยมังคุดที่วางจำหน่ายมีขนาดตั้งแต่ 3A-6A ราคาประมาณ 200-350 หยวน/ลัง หรือประมาณ 1,000-1,750 บาท/ลัง **ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพ (น้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม)

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 3 4
ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเจียงหนาน

มะพร้าวอ่อน มีการนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดประมาณวันละ 40-50 ตู้

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 4 3
ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเจียงหนาน

ลำไย มีการนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดประมาณวันละ 10 ตู้