​กรมการค้าภายใน จัดหนักบุกจับท่าข้าวโกงเครื่องชั่ง เอาเปรียบชาวนา

กรมการค้าภายในบุกจับท่าข้าวในจังหวัดยโสธร โกงเครื่องชั่งเอาเปรียบชาวนา พบใช้วิธีกดรีโมตคอนโทรลควบคุมน้ำหนัก โกงได้ถึง 510 กิโลกรัมต่อครั้ง และยังมีการดัดแปลงสปริงเครื่องชั่งด้วย จับส่งตำรวจดำเนินคดีทันที เล่นงานหนักทั้งจำคุก ปรับ พร้อมขอเกษตรกร หากพบเห็น หรือถูกเอาเปรียบ แจ้งสายด่วน 1569  

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99 1
จับท่าข้าวโกงเครื่องชั่ง

นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกของลานรับซื้อข้าวเปลือกแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร ตามนโยบายนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ได้เน้นย้ำให้กำกับดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบ พบว่า ลานรับซื้อดังกล่าว มีการดัดแปลงเครื่องชั่ง โดยใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมน้ำหนัก จึงได้ทำการตรวจพิสูจน์ ทราบว่าสามารถใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก. ต่อครั้ง และยังพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงสปริงเครื่องชั่ง ให้แสดงน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริง

“นายตรวจชั่งตวงวัดได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้เครื่องชั่ง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น กระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา 26 เป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดคืออัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 25 วรรค 1, 26, 75, 75/1, และ มาตรา 79  แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร เพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว”นายชาตรีกล่าว

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดเข้มงวดในการตรวจสอบและออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกษตรกรโดยเอารัดเอาเปรียบ ทั้งถูกกดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือพฤติกรรมใดที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ โดยหากเกษตรกรรายใด ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกสาขา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ