จุรินทร์ ถกรัฐและเอกชน เกาะติดผลไม้ภาคใต้ สั่งลุยมาตรการเชิงรุกดันราคาปีทอง

“จุรินทร์”ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ เผยปีนี้เป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ ราคาผลไม้ภาคตะวันออกที่จบฤดูกาลไปแล้วดีมาก ส่วนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาด ก็ดีไม่แพ้กัน ทั้งทุเรียน มังคุด ชี้เป็นผลดีจาก 22 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 66 การใช้อมก๋อย โมเดล นำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิต การเร่งระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต และการแก้ไขปัญหาการขนส่งทางบก เรือ พร้อมคุมเข้มการรับซื้อ ห้ามกดราคา ดูแลคุณภาพผลไม้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ ปี 2566 ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ล้ง ผู้ส่งออกและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ปีนี้ภาพรวมผลผลิตผลไม้มีปริมาณรวม 6.75 ล้านตัน เพิ่ม 3% โดยตลาดสำคัญ คือ ตลาดในประเทศ 40% และตลาดส่งออก 60% โดยผลไม้ที่ส่งออกต่างประเทศสูงสุด คือ ทุเรียน 81% รองลงมา คือ ลำไย สับปะรด มะม่วง และในช่วง 4 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-เม.ย.) ส่วนออกได้มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท เพิ่ม 66% ผลไม้สำคัญที่ส่งออกเพิ่ม เช่น ทุเรียน เพิ่ม 165% มังคุด เพิ่ม 1,057% ลำไย เพิ่ม 32% ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คือ 1.จีน ครองสัดส่วนการส่งออกถึง 77% 2.สหรัฐฯ สัดส่วน 7% 3.ฮ่องกง สัดส่วน 1.7% 4.มาเลเซีย สัดส่วน 1.4% และ 5.ญี่ปุ่น สัดส่วน 1%

ส่วนสถานการณ์ด้านราคา ถือว่าเป็นปีทองสำหรับชาวสวนผลไม้ ปีนี้ราคาดีที่สุดปีหนึ่ง โดยผลไม้ภาคตะวันออก ที่หมดฤดูกาลแล้ว ทุเรียนเกรดส่งออก ปีที่แล้วราคา 143 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปีนี้ 172 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 20-41% เกรดคละปีที่แล้ว 78 บาท/กก. ปีนี้ 111 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 42% มังคุดเกรดส่งออก เพิ่มขึ้น 82-102% เงาะโรงเรียน เพิ่มขึ้น 100% จาก 18 บาท/กก. ปีนี้ 36 บาท/กก. ส่วนผลไม้ภาคใต้ ที่ขณะนี้กำลังออกสู่ตลาด ทุเรียนเกรดส่งออกราคาเพิ่มขึ้น 7-8% ปีที่แล้ว 110 บาท/กก. ปีนี้ 120-130 บาท/กก. เกรดตกไซด์ เพิ่มขึ้น 29% ปีที่แล้ว 64 บาท/กก. ปีนี้ 80-85 บาท/กก. มังคุดเกรดส่งออกปีที่แล้ว 35-37 บาท/กก. ปีนี้ 53-108 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 90-173% เกรดคละ ปีที่แล้ว 25 บาท/กก. ปีนี้ 33-59 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 84% และผลไม้ภาคเหนือ มะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออก ปีที่แล้วราคา 45 บาท/กก. ปีนี้ 50 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 11% และเกรดคละ ปีที่แล้ว 20 บาท/กก. ปีนี้ 30 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 50% มะม่วงมัน เกรดคละปีที่แล้ว 6 บาท/กก. ปีนี้ 10 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 67%

ทุเรียนใต้

“ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ รวมถึงภาคใต้ ที่ผลผลิตเริ่มออก โดยปีนี้ราคาดีมาก เพราะเราสามารถควบคุมคุณภาพ ดูแลมาตรฐาน อย่างทุเรียนภาคตะวันออก ปีนี้เกือบเรียกได้ว่าไม่มีทุเรียนอ่อน เกษตรกรและทุกฝ่ายช่วยกัน และยังมีมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ทำร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ กำหนดไว้ 22 มาตรการ ที่ได้ผล ทั้งการกำกับการผลิต การทำตลาด การบังคับใช้กฎหมาย ล้วนแต่มีส่วนสำคัญให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น”นายจุรินทร์กล่าว

มังคุดใต้

นายจุรินทร์กล่าวว่า มาตรการสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการ และส่งผลให้ราคาผลไม้ดีขึ้น เช่น มาตรการตลาดในประเทศ ใช้ “อมก๋อย โมเดล” ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า ทั้งปีตั้งเป้า 1 แสนตัน แต่ผ่านไปแค่ 4 เดือนทำไปแล้ว 2.4 แสนตัน และยังเร่งระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต กระตุ้นการบริโภคผลไม้ในประเทศ ทำให้ระบายผลผลิตผลไม้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนตลาดต่างประเทศ ทูตพาณิชย์ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ต่าง ๆ จะทำให้ครบ 40 กิจกรรมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตลาดใหญ่ของไทย คือ ตลาดจีน มีสัดส่วนถึง 77% ได้มุ่งแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งโลจิสติกส์ได้สำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งทางบกและทางเรือ โดยทางบก มอบปลัดกระทรวงพาณิชย์เจรจานายด่านจีน เวียดนาม ที่ด่านโหยวอี้กวน และที่เชียงของ สปป.ลาว ด่านโม่ฮาน ร่วมมือกัน ทำให้การส่งออกผ่าน 2 ด่านนี้ ที่เป็นด่านหลักทางบกคลี่คลายไม่มีรถติดขัด ผู้ส่งออกยืนยันว่าปีนี้ไม่มีการจราจรติดขัดเลย ต่อไปถ้าเกิดปัญหาปลัดกระทรวงพาณิชย์สามารถยกหูต่อสายด่วนคุยกับนายด่านทั้ง 2 ด่านได้ทันที และทางเรือแก้ปัญหาร่วมกับเอกชน ในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนตู้คอนเทนเนอร์พอใช้ โดยปรับมาตรการให้เรือใหญ่ขนตู้จำนวนมากเข้ามาเทียบท่าที่แหลมฉบัง ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส่งออกคล่องตัว

นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการของตนที่ขอให้ปฏิบัติ คือ 1.ล้งต้องไม่หยุดรับซื้อ ไม่กดราคา ให้ซื้อผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรตามราคาตลาด จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเข้าไปกำชับดูแลการผลิตผลไม้ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เช่น ไม่มีทุเรียนอ่อน ถ้าทำได้ทั้งหมด ตนยืนยันว่าปีนี้ราคาผลไม้ภาคใต้จะดีที่สุดปีหนึ่งอีกเช่นเดียวกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า