กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนชาวกูแบสีราปลูกผักยกแคร่สร้างรายได้

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรบ้านกูแบสีรา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกผักยกแคร่ ป้องกันน้ำท่วม และสร้างเป็นจุดเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตชีวภัณฑ์ และการสร้างเกษตรต้นแบบสู่ชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรบ้านกูแบสีราตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ตำบลกอลำอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎร รับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นเวลานาน รวมถึงยังขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ในภาพรวมและแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนชาวกูแบสีราปลูกผักยกแคร่สร้างรายได้

จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และคณะทำงานได้สนองพระราชดำริ โดยได้วางแผนในการนำผลการศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการแก้ไขและปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม เพื่อให้ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการพัฒนาอาชีพเกษตร ได้เน้นส่งเสริมรายได้โดยวางแผนการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะข้าว ส่งเสริมการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนชาวกูแบสีราปลูกผักยกแคร่สร้างรายได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และ“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกูแบสีราตามพระราชดำริให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ สร้างและยกระดับเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์รวมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในอาชีพการเกษตร โดยให้ชุมชนทำข้อตกลงในแนวทางการพัฒนาการเกษตร ได้แก่ การทำเกษตรปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าการผลิต การสร้างเกษตรกรต้นแบบ และการสร้างเครือข่ายการผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้าการเกษตรระหว่างชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนชาวกูแบสีราปลูกผักยกแคร่สร้างรายได้

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง เข้าไปส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวทาง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ เน้นการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้เอง การผลิตชีวภัณฑ์ ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ราษฎรมีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน และลดภาระค่าครองชีพ

ส่วนการปลูกผักยกแคร่ (ปลูกในกระบะยกสูง) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีสร้างโอกาสในการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน โดยมีนายดาโอะ บือแน เกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง ได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนมาใช้พื้นที่ว่างบริเวณมัสยิดมีฟตาฮูลญันนะฮ์ กูบังสีรา (บ้านกูแบสีรา) เพื่อปลูกผักยกแคร่ และใช้เป็นจุดเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การปลูก การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยว และการกำจัดศัตรูพืช โดยสามารถปลูกพืชผักได้ในช่วงฤดูฝน ลดความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วม มีเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมเรียนรู้กับนายดาโอะ บือแน แล้วกว่า 40 ราย อีกทั้ง กิจกรรมนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างหลังจากการทำละหมาด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ปลูกพืชผักยกแคร่ที่มีมูลค่าสูงและเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า