แค่วันแรก..แห่จดแจ้ง “ปลูกกัญชา” กว่า 1 แสนคน หลังจากหลายรายเจอแอพฯล่ม

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเปิดให้มีการจดแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” ของ อย. ขณะนี้สามารถโหลดได้แล้วทั้งในระบบ Android และ IOS ยอดดาวโหลดล่าสุดมากกว่า 50,000 ครั้ง และมีการลงทะเบียนแล้วกว่า 1 แสนราย อีกช่องทางคือประชาชนสามารถจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ https://plookganja.fda.moph.go.th/โดยวันนี้เราจะออกใบรับจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มาจดแจ้งแต่หากพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สามารถถอนการจดแจ้งได้

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า การจดแจ้งปลูกในวันนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิของผู้ปลูกก่อนที่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … จะประกาศบังคับใช้ โดยแจ้งตามวัตถุประสงค์การปลูก คือ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของกรณีที่เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน และเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางอุตสาหกรรมได้

650601 0734092001654056515

สำหรับการผลิตแปรรูปส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชา กัญชง เช่น ใบ ช่อดอก ก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาตยาเสพติด ส่วนสารสกัดถ้ามี THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติด

ทั้งนี้ การทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทยที่มีใบ ช่อดอก ราก ฯลฯ เป็นส่วนผสมต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ด้านนพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก “กัญชา กัญชง” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยได้นำตำรับยา “กัญชา” บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว 8 ตำรับ

นอกจากนั้น “กัญชา” ยังสามารถนำมาต่อยอดในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูบหรือการบริโภคเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการ เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการนำ“กัญชา กัญชง”ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้ามจำหน่ายให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งการออกประกาศกำหนดให้กลิ่นควันกัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาแอพฯล่ม และหลายรายสามารถดาวน์โหลดแอพฯ ได้ แต่ยังไม่สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูล