เปิดผลสํารวจภาวะการผลิตและการค้ามันสําปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67 พบผลผลิตลดลงส่อเกิดวิกฤตผลผลิตขาดแคลนจากการระบาดของใบด่างมันสำปะหลัง

เปิดผลสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังลดลงส่อเกิดวิกฤต

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสําปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดําเนินการสํารวจภาวะการผลิตและการค้ามันสําปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67 โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสังเกตการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงส่อเกิดวิกฤต

1.ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจ วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2566, วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2566 และวันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2566

2.พื้นที่สํารวจประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 53 จังหวัด

3.คณะสํารวจฯได้ประเมินผลการสํารวจภาวะการผลิตและการค้ามันสําปะหลังฤดูการผลิตปี 2566/67 สรุปผลการสํารวจได้ ดังนี้

ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงส่อเกิดวิกฤต

-พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่า ลดลง จากปี 2565/66 จาก 9.024 ล้านไร่ เป็น 8.666 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.96 • ผลผลติ เฉล่ียต่อไร่คาดว่า ลดลง จากปี 2565/66 จาก 2.956 ตัน เป็น 2.847 ตัน หรือร้อยละ 3.69

-ผลผลิตรวมคาดว่า ลดลง จากปี 2565/66 จาก 26.676 ล้านตัน เป็น 24.669 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.52

4.สถานการณ์การผลิต

ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงส่อเกิดวิกฤต

พื้นที่เพาะปลูก คาดว่า ลดลง เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2565/66 เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2566 ประสบ สภาวะฝนทิ้งช่วงทําให้แห้งแล้งจัดและยาวนาน ทําให้ต้นมันสําปะหลังยืนต้นตาย บางส่วนที่ยังยืนต้นไม่สมบูรณ์และเสียหาย สืบเนื่องมาจากเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ไม่สมบูรณ์มาปลูก และยังประสบปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์ที่จะปลูก ทําให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยูคา แทนพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง

ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงส่อเกิดวิกฤต

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ คาดว่า ลดลง เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2565/66 เนื่องจากสภาพอากาศที่แล้งจัด และจากการขาดแคลนท่อนพันธุ์ เกษตรกรใช้ท่อนพันธ์ุท่ีไม่ครบอายุและติดโรคใบด่างมาปลูก ทําให้การเจริญเติบโตของ ต้นมันสําปะหลังไมส่มบูรณ์และพบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเกิดโรคพุ่มแจ้และ โรคไรแดง ในบางพื้นที่ ประกอบกับราคาที่จูงใจทําให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลังก่อนครบอายุออกมาจําหน่าย

ข้อสังเกต

ปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์จากการสํารวจฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยนี้

-จากสภาพแห้งแล้งยาวนาน เกษตรกรใช้พันธุ์มันสําปะหลังที่ไม่ครบอายุและติดโรคมาเพาะปลูก อีกทั้งการระบาด ของโรคใบด่างมันสําปะหลังยังควบคุมไม่ได้ ทําให้ความรุนแรงครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ อาจลดลงจากที่คาดการณ์ไว้

ปัญหา

-เกษตรกรส่วนใหญ่เร่งเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังก่อนครบอายุ ทําให้ได้หัวมันที่ไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง

-จากภาวะภัยแล้งที่ยาวนานเกษตรกรต้องปลูกซ่อมหลายรอบและท่อนพันธ์ุทเี่ตรียมไว้จะเพาะปลูกเสียหายยืนต้นตาย จึงทําใหท้่อนพันธุ์ขาดแคลนส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น

-เกษตรกรบางพื้นที่ยังขาดความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะได้รับความเสียหายจากโรคใบด่าง จึงไม่กล้าให้ข้อมูลว่าพบ โรคใบด่างในแปลง เนื่องจากเกรงว่าต้นมันสําปะหลังจะถูกทําลายโดยไม่ได้รับการชดเชย ทําให้ไม่สามารถควบคุม การระบาดได้

-พบการระบาดของโรคพุ่มแจ้ โรคไรแดง เพิ่มมากขึ้น ทําให้มันสําปะหลังไม่เจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ

-พันธุ์มันสําปะหลังที่ทนทานต่อโรคไม่เพียงพอ เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 , ห้วยบง 60 , ระยอง 72 และระยอง 90 ทําให้เกษตรกรยังคงใช้พันธ์ุมันสําปะหลังที่อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธ์ุ CMR 89 , ระยอง 11 เป็นต้น

-ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น อาทิ ค่าท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง, ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

-ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันสําปะหลังที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และ ให้เกษตรกรเก็บพันธุ์มันสําปะหลังที่มีคุณภาพไว้ในแปลงเพื่อใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป

-ภาครัฐและภาคเอกชน ควรหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังสะอาดให้แก่เกษตรกร เพื่อให้ มีเพียงพอและทดแทนพันธุ์มันสําปะหลังที่ติดโรคในฤดูกาลต่อ ๆ ไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า