อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเร่งรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชทันที 1.5 ตัน แจกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเครือข่าย เร่งช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เร่งรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีธรรมราช ทันที 1.5 ตัน แจกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเครือข่าย ชิมของดีใต้ ก่อนเตรียมสั่งซื้อเพิ่มเติม ร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94 3
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

พร้อมกันนี้ กรมวิชาการเกษตรจะได้จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มเติม เพื่อขยายการตรวจรับรอง GAP และให้คำแนะนำเพื่อการผลิตมังคุดและพืชผลการเกษตรอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ และบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึง จัดประชุมเสวนากับเกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อขยายตลาดส่งออกต่างประเทศเพิ่มเติม

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94 1 1
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จะได้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการในโอกาสแรก

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94 3 1
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

ท้ายนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขอบคุณ นายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย ผู้ประกอบการ ล้ง ผู้ส่งออก และทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันแก้ปัญหาปัญหานี้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94 7
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ
%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89 1
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1 4
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1 9
กรมวิชาการเกษตร ประเดิมสั่งซื้อมังคุดนครศรีฯ 1.5 ตันช่วยเหลือปัญหาราคามังคุดใต้ตกต่ำ