อย. ยันกำกับ “ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนผสมกัญชา” เข้มงวดตั้งแต่การผลิต ผลิตภัณฑ์ และโฆษณา เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อกังวลถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึง “กัญชา”และ“ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา” เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการกำกับดูแลนั้น

อย. ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของ“กัญชา”ซึ่งมีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคซึ่ง อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการเดียวกัน คือ ผลิตภัณฑ์อาหารมีส่วนผสมของ “กัญชา” ที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะต้องกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการอนุญาตอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความปลอดภัย โดยมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง

capture 20220612 170924

ที่สำคัญคือต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดจากการประเมินความปลอดภัย ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีผลวิเคราะห์ยืนยัน พร้อมบังคับให้แสดง คำว่า“กัญชา” หรือ “ส่วนของกัญชา” ที่ใช้บนฉลากอย่างชัดเจนในส่วนของชื่ออาหารและส่วนประกอบ รวมถึงแสดง คำเตือน และข้อแนะนำในการบริโภคเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชาที่ได้รับเลขสารบบอาหาร จะมีความปลอดภัยเมื่อบริโภคตามคำแนะนำ สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่แสดงถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกรายเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือส่งเสริมการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ อย. ยังมีการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของอาหาร ไม่ให้เป็นการโฆษณาที่เกินจริงหรือหลอกลวงผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ชื่ออาหารแสดงชื่อส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงหรือสารสกัด แคนนาบิไดออล (CBD) และข้อความ “คําเตือน” ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก ระบุข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”“หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”“ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” รวมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพในทางบำบัดรักษา

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตได้จากเว็บไซต์อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต และหัวข้อ สืบค้นข้อมูลใบอนุญาตโฆษณา หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือ ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ