ชาวสวนผลไม้ ปลื้มกล่องบรรจุผลไม้ DIT ส่งผลไม้คุณภาพดี-ตรงถึงมือผู้บริโภค เพิ่มยอดขายให้เกษตรกร

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการจัดสรร “กล่องบรรจุผลไม้ DIT” ให้แก่พี่น้องเกษตรกร สำหรับบรรจุผลไม้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม/กล่อง  ทั้งนี้เกษตรกรที่ใช้กล่องบรรจุผลไม้ DIT สามารถนำมาฝากส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วน (EMS) ได้ฟรี ทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566  เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในการกระจายผลผลิตยังผู้บริโภคทั่วประเทศ  โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ในการผลิตกล่องบรรจุผลไม้ DIT ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง แน่นหนา มีรูระบายอากาศ เหมาะสำหรับใช้จัดส่งผลไม้โดยเฉพาะ  กรมการค้าภายในได้ส่งมอบให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนกระจายไปยังพี่น้องเกษตรกรต่อไป  โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 ซึ่งกรมการค้าภายในมีมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

d51cad63d2caa7075152d819d1a5d1d6e8b59f64b97a0b8229dd5d609227989c
กล่องบรรจุผลไม้ DIT ส่งผลไม้คุณภาพดี-ตรงถึงมือผู้บริโภค เพิ่มยอดขายให้เกษตรกร

“ที่ผ่านมามีเกษตรกรรายย่อยมาติดต่อขอรับกล่องพร้อมสติกเกอร์บาร์โค้ดส่งฟรี ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจำนวนมาก ได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรว่ามีความยินดี และพึงพอใจที่ได้รับกล่องบรรจุผลไม้ DIT สนับสนุนจากกรมการค้าภายใน  เพื่อนำไปบรรจุผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด ส้มโอ ลำไย มะม่วง เป็นต้น ส่งผลไม้คุณภาพดีตรงถึงมือผู้บริโภค   โดยโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในช่วงฤดูกาลผลไม้ ช่วยระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ที่สำคัญยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจในการจัดโปรโมชันเพื่อเพิ่มยอดขาย  ช่วยให้การกระจายผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว