จาตุรนต์ โพสต์จี้รีบวางเงื่อนไข”ใช้กัญชา” เหน็บ ทุกวันนี้เปิดเสรีไปก่อน แล้วคิดมาตรการทีหลัง

แกนนำพรรคเพื่อไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการปลดล็อกกัญชา ว่า

ช่วงนี้ขอถามอีกคำถามหนึ่งง่ายๆว่า “คุณจะห้ามการสูบกัญชาอย่างไร ในเมื่อการครอบครองกัญชาสามารถทำได้โดยเสรี “

“กัญชาเสรี” ยิ่งกว่าน้ำดื่มที่ต้องมี อย.

แต่เวลานี้ “กัญชา” สามารถผลิต ปรุงอาหาร สกัด ดองเหล้า ซื้อขาย แจกจ่ายให้กันแบบไม่มีการควบคุมใด ๆ เลย

288453930 565456791611678 5468803479446261987 n

จะดีแน่หรือ ไม่นับเรื่องการสูบซึ่งก็ไม่มีทางควบคุมได้

การเตรียมออก “มาตรการโรงเรียนปลอดกัญชา” เป็นตัวอย่างของปัญหา “เสรีไปก่อน คิดมาตรการทีหลัง” เวลานี้มีสูตรวิธีใช้กัญชาเป็นยาสารพัดแบบอ้างสรรพคุณต่าง ๆ นานาและใช้กันตามแต่จะเชื่อ

ไม่มีใครรู้ต่อไปจะเกิดผลเสียขนาดไหน คงต้องช่วยกันกระตุกให้ทบทวนได้แล้ว

สธ.จ่อออกกฎคุม “ใช้งานกัญชา” ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการ “เปิดเสรีไปก่อน คิดมาตรการทีหลัง”

ถามว่าที่จะต้องออกกฎคุมการใช้งานนี้เพราะการใช้งานอาจมีปัญหาใช่หรือไม่ ถ้ามี ทำไมจึงปล่อยใช้กันตามใจชอบมานานแล้ว

พ.ร.บ. ยังไม่ผ่าน มาตรการยังไม่ได้คิด แต่เปิด “เสรีกัญชา” ไปแล้ว เป็นตัวอย่างของการทำอะไรหวังผลแต่ในทางคะแนนเสียงและผลประโยชน์ของผู้ที่มีความพร้อมในการค้าขายมากกว่าสุขภาพของประชาชน

รีบกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ได้แล้ว

เมื่อวานนี้ ( 14 มิ.ย. 65 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือ ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยควันของพืชดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด หลอดลมอักเสบ

เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น สมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (5) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉก เว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละแฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียว มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

“กัญชง” หมายความว่า ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่า ใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ข้อ 3 กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข