กรมทรัพย์สินฯ ดัน ”ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือเอกชน นำของดีสินค้า GI “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัลรีเทลบุกพื้นที่ภูเขาไฟโบราณคัดสรรสินค้า GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ส่งขายตลาดจริงใจ Farmers’ Market และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพื่อให้ผู้บริโภคลิ้มรสชาติทุเรียนคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นกว่า 700 ล้านบาท/ปี

0D7470CA DE61 4A88 81BF 9508E165803E scaled

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การส่งเสริมการขายสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการสนับสนุน Soft Power เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล บุกพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ คัดสรรทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะรสชาติหวานมัน กลิ่นหอม ไม่ฉุนเปิดขายกิโลกรัมละ 250 – 280 บาท ส่งขายตลาดจริงใจ Farmers’ Market ท็อปส์มาเก็ต และเซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์ ในห้างโมเดิร์นเทรดเซ็นทรัลกว่า 51 สาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งวัฒนะ บางนา เวสต์เกตศาลายา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น โคราช เชียงใหม่ และภูเก็ตเฟสติวัล เป็นต้น พร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง

34245F0D 4E8D 44D6 B362 F7A214A75D3D

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นสินค้า GI ไทยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวานมัน กลิ่นหอม ไม่ฉุน เนื่องจากปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีนและญี่ปุ่น สร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรในชุมชนกว่า 700 ล้านบาท/ปี 

2BC87925 77CD 4DB7 A722 38BFAC189B0C

ด้าน นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการจัดหาแหล่ง และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรชุมชนในท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จริงใจ Farmers’ Market มีความตั้งใจร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร นำสินค้าคุณภาพของท้องถิ่น มาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

D31B91C3 37AF 4344 B6FD 7C12928697BC

นอกจากนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้ง 31 สาขาแล้ว เรายังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างกว้างขวาง จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย โดยมาลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้ที่ตลาดจริงใจFarmers’ Market ท็อปส์มาเก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ กว่า 51 สาขาทั่วประเทศ

935414E2 5AF6 426A 9D8B 2A6A68DA4A19