วช. หนุน มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง” ในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สู่ Soft Power

405678130 680150697639699 8542074988183978264 n
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นายธานินทร์ ผะเอม นายสุพจน์ อาวาส และนายสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว และนายจักรกฤษ สุขคง และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีดสู่ตลาดกาแฟคุณภาพ” ที่ วช. ให้ทุนสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.สุดนัย เครือหลี หัวหน้าโครงการฯ

404653573 680150750973027 6286840663745544989 n
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

ซึ่ง นายศุภเกียรติ เพชรเศรษฐ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสิชล นายกิตติ์ณพงศ์ วงศ์เลี้ยง เกษตรอำเภอสิชล นายพีรพล จันทรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนทำกาแฟสิชล นางสาวอุมาภรณ์ ศรีฟ้า เกษตรกรเจ้าของไร่ศรีฟ้า และผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล และไร่ศรีฟ้า อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

404772407 680150704306365 7728160850638719875 n
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. กล่าวว่า จากการดำเนินงานของงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ผลงานวิจัยจะนำไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันให้กาแฟเขาหัวช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสนับสนุนในภาคกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟเขาหัวช้าง สู่การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นับเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างชัดเจน สร้างความร่วมมือความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

406104263 680150794306356 8913228445942350037 n
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

ผศ.ดร.สุดนัย เครือหลี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จากการดำเนินงาน โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีด สู่ตลาดกาแฟคุณภาพ”

404615810 680150920973010 8527301154045632828 n 1
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

จะเห็นได้ว่า กาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกาแฟที่มีการปลูกกันมาอย่างช้านาน กาแฟที่ปลูกเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่นำต้นพันธุ์มาจากอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เดิมกาแฟโรบัสต้าสี่ขีดได้รับอย่างนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวางทั่วอำเภอสิชล

%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

ต่อมาเมื่อราคากาแฟตกต่ำประกอบกับพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา ทุเรียน มีราคาสูงกว่า เกษตรกรจึงมีการเปลี่ยนจากการปลูกกาแฟไปปลูกยางพาราและทุเรียนเป็นจำนวนมาก สำหรับเกษตรกรที่ยังปลูกกาแฟในปัจจุบันประสบปัญหาผลผลิตไม่สม่ำเสมอ ส่งผลกระทบต่อรายได้ นำไปสู่การพัฒนากาแฟเขาหัวช้างของตำบลสี่ขีด ให้ได้มาตรฐานรองรับเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ และมีอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการแปลงปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ รวมถึงจัดการอบรมเกษตรกรเรื่องการคัดเมล็ดกาแฟ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งโดยใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และการสร้างความรับรู้ สร้างช่องทางการจำหน่ายกาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีด ผ่านช่องทางออฟไลน์การออกบูธงานแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ และช่องทางออนไลน์การลงโฆษณาผ่านช่องทาง FACEBOOK ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟได้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง

%E0%B9%81%E0%B8%9F
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาแฟเขาหัวช้างสิชล จะนำไปสู่การสร้าง Soft Power ให้กับพื้นที่และจะเป็นต้นแบบการผลิตกาแฟ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนรวมถึงไร่กาแฟในพื้นที่อื่น ๆ ผลักดันให้กาแฟไทยเป็นที่รู้จักและเข้าไปอยู่ในใจคนรักกาแฟได้มากยิ่งขึ้น และหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อกาแฟฝีมือคนไทย หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page: Sichon Robusta

%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A1
วช. หนุน เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า