ไปเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค…กันเถอะ

อ.ส.ค.จับมือ บขส.ปลุกกระแสท่องเที่ยวฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค จัดขบวนรถเข้าทั้งไปเช้า-เย็นกลับ เหมาเป็นคณะในราคามิตรภาพ

อ.ส.ค.-บขส.ผนึกความร่วมมือครั้งใหญ่ พลิกมิติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) จัดขบวนรถเข้าเยี่ยมชมอาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คทั้งแบบเช้า-เย็นกลับ เช่าเหมาแบบกลุ่ม คณะในราคามิตรภาพ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหนุนวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นสร้างรายได้ให้ชุมชน

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%843

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อกระตุ้นและปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) แบบ ONE DAY TRIP ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็กจ.สระบุรีแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดย อ.ส.ค.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น โดยการลงนามในครั้งนี้อ.ส.ค. และ บขส. จะร่วมกันเสนอแนวคิดหรือโครงการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดรับกับเส้นทางเดินรถของทาง บขส.และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ พร้อมร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯที่จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%841

ด้านนายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วยังเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ในการนำสินค้าทางเกษตรและสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้มีความยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งช่วยขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%842
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%844

สำหรับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่และมีความสวยงามที่สุดของประเทศภายใต้อาณาจักรกว้างขวางหลายพันไร่ มีทุ่งหญ้าเขียวขจีล้อมรอบด้วยขุนเขาธรรมชาติสวยงาม ที่สำคัญเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็นฟาร์มโคนมพระราชทาน ซึ่งเกิดจากสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยราษฎร อยากให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จึงทรงมีพระราชดำรินำอาชีพการเลี้ยงโคนมเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คแห่งนี้

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%848