กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี กาฬสินธุ์ หนึ่งในการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกรที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยความร่วมมือจากคนในชุมชน

ตอนแรกก็แค่อยากเข้ากลุ่มฯ เพื่อจะได้มีกิจกรรมแก้เหงา แต่กลายเป็นว่ากิจกรรมแก้เหงาทำให้เรามีรายได้ด้วย ไพจิตร ผลบุญ เริ่มเล่า

จุดเริ่มความคิดของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี ของนางไพจิตร ผลบุญ หรือแม่ไพจิตร เพราะอยากหากิจกรรมทำยามว่าง ได้พบปะพูดคุยกับคนในหมู่บ้าน แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือมากกว่าเพื่อนแก้เหงา คือรายได้จากการขายผักที่มีเป็นหลักพันบาททุกเดือน บนพื้นที่ 6 ไร่ ของบ้านธนบุรี หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพของคนในหมู่บ้าน หลังเกิดโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เริ่มเมื่อปี 2554 และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สนับสนุนชุมชนพัฒนาอาชีพต่อยอดภายหลังจากมีแหล่งน้ำเพียงพอกับความต้องการ

312969513 5689758377730003 2908986473168178765 n
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี หนึ่งในการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกรที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยความร่วมมือจากคนในชุมชน แปลงผักแห่งนี้ได้กลายสภาพเป็นดั่งตู้กับข้าวใบใหญ่ของคนทั้งหมู่บ้าน ผักสดปลอดภัยหลายสิบชนิด นอกจากจำหน่ายในราคาไม่แพงให้กับคนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ยังส่งไปจำหน่ายในห้างค้าปลีกรายใหญ่ของจังหวัด อาทิ บิ๊กซี แม็คโคร ภายใต้แบรนด์ “ผักสดหนองเลิงเปือย” ในกำกับดูแลคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ด้วยความเชื่อมั่นว่าผลผลิตจากแปลงของบ้านธนบุรีเป็นเกษตรปลอดภัย แผนกอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลกมลาไสย และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยังสั่งซื้อเพื่อทำอาหารให้กับผู้ป่วย ความสุขจากการปลูกผักปลอดภัยที่กลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ได้รับจากความพึงพอใจของลูกค้า จึงส่งผลให้สมาชิกอย่างนางไพจิตรได้รับไปด้วย

“ที่คิดอยากเข้าร่วมกลุ่ม เพราะว่าอยากมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ได้พบปะพูดคุยแก้เหงา ได้มาเจอเพื่อน ปลูกผัก เก็บผักด้วยกัน มันมีความสุขนะ แต่พอเริ่มทำก็มีรายได้เข้ามา ก็ยิ่งทำให้รู้สึกดีว่า กิจกรรมแก้เหงาของเราก็ทำเงินได้ด้วย”

ไพจิตร เล่าว่า ตอนนี้ปลูกผักตามคำสั่งซื้อที่ตลาดต้องการ เช่น ต้นหอม คะน้า ผักสลัด กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน แล้วก็มีผักใหม่ ๆ อย่างแคล สวีทชาร์ท เป็นต้น กิจกรรมปลูกผักของสมาชิกฯ นอกจากจะหายเหงาและมีรายได้แล้ว การเข้าร่วมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี ยังได้ความรู้หลากหลายจากทางหน่วยงานรัฐที่เข้ามาแนะนำส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ทำให้สมาชิกสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ได้

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี มีสมาชิกนอกโดม 70 ราย และในโดม 40 ราย รายได้เฉลี่ยของสมาชิกอยู่ที่ เดือนละ 3,000 – 4,000 บาท ในปี 2564 ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “แปลงใหญ่กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี”

“การได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของกลุ่มฯ เพราะจะทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น คงมีโอกาสเพิ่มตลาดใหม่ ๆ ให้กลับกลุ่มฯ เป็นความสำเร็จอีกขั้น ตัวแม่เอง ทุกวันนี้ ได้มาพบปะเพื่อนสมาชิกเวลาปลูกผักก็มีความสุขแล้ว แต่พอมันทำแล้วได้เงิน ก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว” นางไพจิตร กล่าวทิ้งท้าย