วิสาหกิจชุมชนชาพญาไพร ชาเหรียญทองระดับโลก ปี 2022

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนชาพญาไพร ซึ่งได้เหรียญทองการประกวดชาระดับโลก ปี 2022 ประเทศญี่ปุ่น ประเภทชาดำ ณ สวนชาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

1598836

จากนั้นลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่สันติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลแม่สลองนอก และกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนอะโวคาโด้ดอยแม่สลอง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่สันติ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1598839

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่สันติ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลแม่สลองนอก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชานาๆชนิด ถั่วเน่าแผ่น น้ำพริกถั่วเน่า เต้าหู้ยี้ กิมจิยูนนาน ไส้กรอกยูนนาน และหมูน้ำค้างไส ตล์ยูนานพื้นเมือง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่
590 ม.12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
1. นางอุบล แซ่ว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่สันติ 086-6567491
2. น.ส. อมรรัตน์ รัตนชัย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลแม่สลองนอก 081-0213992

1598840

กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนอะโวคาโด้ดอยแม่สลอง
37 ม.13 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
นายธนกฤษ ชมภู ประธานกลุ่มฯ 0649699053