บ้านห้วยสา พึ่งพาตนเอง-ปลูกผักปลอดสาร สร้างอาชีพเสริมชุมชนเพื่อความยั่งยืน

บ้านห้วยสา หมู่ 14 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็น 1ใน 6 หมู่บ้านของจังหวัดพะเยา ที่อยู่ในแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) โดย จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าไปร่วมดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกด้วยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2340090493 1158712174800403 7880927732132686408 n
บ้านห้วยสา พึ่งพาตนเอง-ปลูกผักปลอดสาร

เมื่อการพัฒนาส่งผลให้ชุมชนมีน้ำทำการเกษตร ก็เกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นครั้งแรกของบ้านห้วยสา โดยชาวบ้านมีมติพร้อมใจกันตั้งแต่การประชาคมเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ จัดตั้งกลุ่มผักแปลงรวมห้วยสา (ผักอารมณ์ดี) ที่ให้โอกาสคนไม่มีที่ทำกินมีโอกาสเข้ามาเป็นอันดับแรก

%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2340101352 6246475872079910 4241946203081785769 n
บ้านห้วยสา พึ่งพาตนเอง-ปลูกผักปลอดสาร

ซึ่งเดิมคนในชุมชนบ้านห้วยสาปลูกผักเพื่อการบริโภคอยู่แล้ว แต่ได้โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยสถาบันปิดทองหลังพระฯ ที่สนับสนุนวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมและคัดเลือกพันธุ์พืชผักที่ได้ราคาและเป็นที่ต้องการของตลาด และเริ่มรวมกลุ่มอาชีพในชื่อ “กลุ่มผักแปลงรวมบ้านห้วยสา food for health”

%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2340891661 1356370481825177 8991229797934034321 n
บ้านห้วยสา พึ่งพาตนเอง-ปลูกผักปลอดสาร

ปัจจุบัน ผักที่ทางกลุ่มปลูก มีลูกค้าสนใจมาสั่งจองอย่างต่อเนื่อง ขายได้ตั้งแต่ราคา 70-120 บาทต่อกิโลกรัม จากจุดขายที่เป็นผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค อาทิ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด ล่าสุดราคาจำหน่ายหน้าแปลง กิโลกรัมละ 70 บาท หากนำไปส่งที่ตลาดเชียงคำ ตั้งแต่ 3 กิโลกลัมขึ้นไปจะคิดกิโลกรัมละ 90 บาท

นอกจากนี้ ในช่วงฤดูหนาว มีนักท่องเที่ยวแวะไปท่องเที่ยวที่ชุมชน ทางกลุ่มฯ ก็มีผักพร้อมจำหน่าย สามารถซื้อกลับบ้านในราคาที่ไม่แพง รับประกันทั้งความสดและสะอาดปลอดสารเคมี

ที่มา : มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ