กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ศรีสะเกษ ขายพริกให้ Makro

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือห้าง Makro ศรีสะเกษ รับซื้อพริกจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ คาดหลังสงกรานต์เริ่มต้นซื้อขายได้ ด้านเกษตรกรผู้ปลูกพริกคาดได้กำไรเพิ่ม หลังห้างฯเปิดโอกาสให้กำหนดราคาขายได้เอง มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
กสก.หนุนแปลงใหญ่ศรีสะเกษขายพริกให้ Makro

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรอำเภอ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรือ Makro ลงพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อขายพริกและผลผลิตทางการเกษตรกับ Makro ว่า การทำการค้ากับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade อย่าง Makro นั้นต้องมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกโดยตรง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการรับซื้อ และวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ

ในเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก มีความสนใจที่จะซื้อขายกับ Makro โดยจะเริ่มจากการขายผลผลิตผ่าน Makro สาขาศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบการซื้อขายกับตลาดโมเดิร์นเทรดก่อน เนื่องจากเป็นรูปแบบการซื้อขายแบบใหม่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพริก และในอนาคตหากเกษตรกรมีความพร้อม และสามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้ จะมีการนำผลผลิตเข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อกระจายผลผลิตไปยัง Makro สาขาต่าง  ๆ ทั่วประเทศต่อไป

นางพิมพ์ศา  บุญอเนก ประธานแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า มีเกษตรกรสมาชิกหลายคนสนใจที่จะขายพริกให้กับ Makro เนื่องจาก เกษตรกรสามารถเสนอราคาที่คิดจากต้นทุนการผลิต และค่าการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น รวมถึงกำไรที่เกษตรกรพอใจ ให้ Makro เพื่อตกลงราคาร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้เรียนรู้เรื่องการซื้อขายกับ Modern Trade อย่าง Makro โดยระยะแรกอาจจะมีการซื้อขายกันจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และปรับตัว จากนั้นเมื่อเกษตรกรเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ จะมีการรับซื้อเพิ่มขึ้น และจะรับซื้อสินค้าเกษตรประเภทอื่น ๆ ด้วย

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกพริกที่สำคัญของไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกพริก จำนวน 2,527 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 8,850 ไร่ มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่พริกจำนวน 19 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม 959 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 2,146 ไร่ โดยเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ นิยมปลูกพริกพันธุ์จินดา ซุปเปอร์ฮอท ซีซั่นฮอท และเจ้าสัว ฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ผลผลิตเฉลี่ย 3,800-4,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก ๆ 15 วัน ได้ผลผลิตครั้งละ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่